Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
6681999
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
4922010
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
4192005
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич, ЮФ Курамшин, ВВ Петровский, ММ Линец, ...
Олимпийская литература, 2003
4042003
Теорія і методика фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література 2, 368, 2008
3962008
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
3572011
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1882000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1112001
Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания
Т Круцевич
К.: Олимпийская литература 1, 423, 2003
1072003
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
Здоров'я, 1985
1031985
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
761999
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2000
702000
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
651994
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
612010
Контроль у фiзичному вихованнi дiтей, пiдлiткiв i молодi: навч. посiб
ТЮ Круцевич, МI Воробйов, ГВ Безверхня
582011
Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВУЗу
ТЮ Круцевич, О Марченко
Спортивний вісник Придніпров’я 3 (4), 103-107, 2008
572008
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 41-44, 2005
522005
Модельно-целевые характеристики физического состояния в системе программирования физкультурно-оздоровительных занятий с подростками
ТЮ Круцевич
Круцевич Наука в олимпийском спорте, 23-29, 2002
502002
Основні напрямки вдосконалення програм фізичного виховання школярів
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 21, 2006
482006
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
481999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20