Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
5921999
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
4422010
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 1, 424, 2003
4352003
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
3762005
Теорія і методика фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література 2, 368, 2008
3562008
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
3102011
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1702000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1002001
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
К.: Здоров’я 56, 1985
801985
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
691999
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2000
602000
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
561994
Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВУЗу
ТЮ Круцевич, О Марченко
Спортивний вісник Придніпров’я 3 (4), 103-107, 2008
542008
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
522010
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 41-44, 2005
512005
Общие основы теории и методики физического воспитания
ТЮ Круцевич
Киев: Олимп. лит, 2003
502003
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
481999
Основні напрямки вдосконалення програм фізичного виховання школярів
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 21, 2006
472006
Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 1, 64-69, 2007
422007
Контроль у фiзичному вихованнi дiтей, пiдлiткiв i молодi: навч. посiб
ТЮ Круцевич, МI Воробйов, ГВ Безверхня
412011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20