Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів
КЯ Климова
РУТА, 2010
452010
Основи культури і техніки мовлення
К Климова
К., Ліра-К, 2007
182007
Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу
КЯ Климова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
102012
Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст.
ІВ Голубовська
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2003
102003
Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності
КЯ Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 37-39, 2011
72011
Поняття компетентності у педагогічній діяльності
ОМ Марущак
Креативна педагогіка:[наук.-метод. журнал], 97-108, 2016
62016
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
КЯ Климова
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
62009
Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини
КЯ Климова
–теорія і методика навчання української мови/КЯ Климова.–Київ, 2000.–19 с, 2000
62000
Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник
КЯ Климова, ПФ Романюк
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2005
52005
Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
ЕХ Пелешок, ОА Гордієнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-37, 2003
52003
Програма TextTermin як аналітичний інструментарій контент-аналізу лексики збірки ТГ Шевченка «Кобзар» студентами та школярами-дослідниками
КЯ Климова
Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник …, 2014
42014
Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных …
ОА Гордієнко
Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2008
42008
Словникова робота на уроках української мови в початковій школі
ОА Гордієнко, ТО Шевчук
Педагогічна Житомирщина, 22-25, 2008
42008
Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів
ВД Усатий
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2001
42001
Розвиток читацької самостійності молодших школярів
ГВ Підлужна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
41999
Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі
І Голубовська
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
32010
Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів
КЯ Климова
Українська мова і література в школі., 46-50, 2009
32009
Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку
К Климова
Студії з архівної справи та документознавства, 13-20, 1996
31996
Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами дитячої періодики
ОМ Марущак
ЖДУ ім. І. Франка, 2017
22017
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання
ГВ Підлужна
Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20