Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів
КЯ Климова
РУТА, 2010
662010
Основи культури і техніки мовлення
К Климова
К., Ліра-К, 2007
262007
Поняття компетентності у педагогічній діяльності
ОМ Марущак
Креативна педагогіка:[наук.-метод. журнал], 97-108, 2016
192016
Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу
КЯ Климова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
142012
Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст.
ІВ Голубовська
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2003
122003
Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності
КЯ Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 37-39, 2011
102011
Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных …
ОА Гордієнко
Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2008
82008
Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
ЕХ Пелешок, ОА Гордієнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-37, 2003
72003
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
КЯ Климова
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
62009
Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2013
52013
Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів
КЯ Климова
Українська мова і література в школі., 46-50, 2009
52009
Словникова робота на уроках української мови в початковій школі
ОА Гордієнко, ТО Шевчук
Педагогічна Житомирщина, 22-25, 2008
52008
Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник
КЯ Климова, ПФ Романюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
52005
Життєпис сучасниці: повість Наталени Королевої «Без коріння»
І Голубовська
Ірина Голубовська.//Дивослово: Українська мова й література в навчальних …, 2004
52004
Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів
ВД Усатий
Автореф. дис.… канд. пед. наук, 2001
52001
Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини
КЯ Климова
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 02 «Теорія та методика навчання»/КЯ Климова, 2000
52000
Розвиток читацької самостійності молодших школярів
ГВ Підлужна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
51999
Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі
КЯ Климова, ОВ Чупріна
Актуальні проблеми лінгводидактики: зб. наук. праць, 74-78, 2017
42017
Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів
КЯ Климова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
42014
Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі
І Голубовська
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20