Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів
КЯ Климова
РУТА, 2010
712010
Поняття компетентності у педагогічній діяльності
ОМ Марущак
Креативна педагогіка:[наук.-метод. журнал], 97-108, 2016
272016
Основи культури і техніки мовлення
К Климова
К., Ліра-К, 2007
272007
Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів
КЯ Климова
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
182011
Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст.
ІВ Голубовська
Поліграфічний центр ЖДПУ імені Івана Франка, 2003
122003
Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності
КЯ Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 37-39, 2011
102011
Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных …
ОА Гордієнко
Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2008
82008
Теорiя i практика формування мовнокомунiкативної професiйної компетенцiї студентiв нефiлологiчних спецiальностей педагогiчних унiверситетiв
КЯ Климова
72010
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
КЯ Климова
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
72009
Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
ЕХ Пелешок, ОА Гордієнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-37, 2003
72003
Словникова робота на уроках української мови в початковій школі
ОА Гордієнко, ТО Шевчук
Педагогічна Житомирщина, 22-25, 2008
62008
Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та викладачів-словесників закладів освіти
КЯ Климова, ПФ Романюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
62005
Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини
КЯ Климова
К., 2000.–19 с, 2000
62000
Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів
КЯ Климова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
52014
Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2013
52013
Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі
І Голубовська
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
52010
Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів
КЯ Климова
Українська мова і література в школі., 46-50, 2009
52009
Життєпис сучасниці (повість Наталени Королевої «Без коріння»)
І Голубовська
Ірина Голубовська.//Дивослово: Українська мова й література в навчальних …, 2004
52004
Позакласне читання молодших школярів: реакції та перспективи
ГВ Підлужна
Початкова школа, 56-59, 2004
52004
Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів
ВД Усатий
Київ, 2001, 2001
52001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20