Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогика и психология высшей школы
МВ Буланова-Топоркова, АВ Духавнева, ЛД Столяренко, ГВ Сучков, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2006
13342006
Педагогіка.Навчальний посібник
НЄ Мойсеюк
Навчальний посібник 5, 2001
10942001
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
4241998
Стилістика української мови: Навчальний посібник
ПС Дудик
К.: Видавничий центр «Академія 368, 2005
3752005
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів …
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: Планер, 13, 2005
3612005
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
ВМ Галузяк, 2001
3492001
Педагогика и психология высшей школы
АВ Духавнева, ЛД Столяренко, СИ Самыгин, ГВ Сучков, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2002
2912002
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2682002
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
2552012
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 26-29, 1998
2421998
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
2172006
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
МЮ Кадемія
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО …, 2017
1882017
Педагогіка: навч. посібник
НЄ Мойсеюк
К.: Гранмна, 2001
1882001
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1812008
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
МЮ Кадемія
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2009
1802009
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю
АІ Драчук
ЛДІФК.-Львів, 2001
1482001
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник
МЮ Кадемія, ІЮ Шахіна
Вінниця: ТОВ "Планер", 2011
1472011
Двоскладне речення в українській мові
НЛ Іваницька
К.: Вища шк, 133, 1986
1471986
Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення:(просте речення; еквіваленти речення)
ПС Дудик
Наукова думка, 1973
1421973
Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури
ОМ Куцевол
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
1362007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20