Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогика и психология высшей школы
МВ Буланова-Топоркова, АВ Духавнева, ЛД Столяренко, ГВ Сучков, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2006
13462006
Педагогіка.Навчальний посібник
НЄ Мойсеюк
Навчальний посібник 5, 2001
11182001
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
4271998
Стилістика української мови: Навчальний посібник
ПС Дудик
К.: Видавничий центр «Академія 368, 2005
3822005
Інформаційно-телекомункаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
Р Гуревич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
3732008
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
ВМ Галузяк, 2001
3602001
Педагогика и психология высшей школы
АВ Духавнева, ЛД Столяренко, СИ Самыгин, ГВ Сучков, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2002
2912002
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2712002
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
2612012
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 26-29, 1998
2501998
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
2222006
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
МЮ Кадемія
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО …, 2017
1932017
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
МЮ Кадемія, СС Кізім
Вінниця: ФОП Тарнашинський ОВ, 2009
1892009
Педагогіка: навч. посібник
НЄ Мойсеюк
К.: Гранмна, 2001
1892001
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1882008
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник
МЮ Кадемія, ІЮ Шахіна
Вінниця: ТОВ "Планер", 2011
1562011
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю
АІ Драчук
ЛДІФК.-Львів, 2001
1482001
Двоскладне речення в українській мові
НЛ Іваницька
К.: Вища шк, 133, 1986
1481986
Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення:(просте речення; еквіваленти речення)
ПС Дудик
Наукова думка, 1973
1441973
Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури
ОМ Куцевол
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
1382007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20