Академія муніципального управління
Академія муніципального управління
Академія муніципального управління
Verified email at amu.edu.ua
TitleCited byYear
Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія
ВД Бакуменко
К.: Вид-во Уаду 328, 2000
6182000
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
2362004
Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. посіб.
ВД Бакуменко, ПІ Надолішній
К.: Міленіум 254, 2003
2292003
Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку
В Бакуменко, В Князєв, Ю Сурмін
Вісник УАДУ, 11-27, 2003
1852003
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
1742007
Фінансовий аналіз: навч. посібник
НП Шморгун, ІВ Головко
К.: ЦНЛ, 2006
1492006
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1172006
Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління: монографія
АА Халецька
I︠U︡ho-Vostok, 2010
642010
Управлінський облік: Навч. посібник
МХ Корецький, НВ Дацій, ЛВ Пельтек
К.: Центр учбової літератури 296, 2007
532007
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
512007
Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості: монографія
ВГ Горник, НВ Дацій
К.: Вид-во НАДУ, 2005
492005
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
472010
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
СЯ Салига, НВ Дацій, СО Корецький, НВ Несторенко, КС Салига
К.: Центр навчальної літератури, 35-84, 2006
412006
Управління ризиками в економіці: навч. посіб
ММ Клименюк, ІА Брижань
К.: Просвіт, 2000
322000
Німці в Україні (1920-і–1990-і роки)
ВБ Євтух, БВ Чирко
К.: ІНТЕЛ, 1994
311994
Німці в Україні (1920-і–1990-і роки)
ВБ Євтух, БВ Чирко
К.: ІНТЕЛ, 1994
311994
Державне управління розвитком житлово-комунального господарства й принципи його реформування
ІО Драган
Економіка та держава, 87-90, 2009
302009
Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика:[монографія]
ОВ Царенко
Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд, 2009
272009
Представницька функція Верховної Ради–парламенту України
ХВ Приходько
Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2004
272004
Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці:[монографія]
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007
262007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20