Академія муніципального управління
Академія муніципального управління
Академія муніципального управління
Verified email at amu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія
ВД Бакуменко
К.: вид-во УАДУ 328, 11, 2000
6972000
Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. посіб.
ВД Бакуменко, ПІ Надолішній
К.: Міленіум 254, 2003
2732003
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
2652004
Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку
В Бакуменко, В Князєв, Ю Сурмін
Вісник УАДУ 2, 11-27, 2003
2092003
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
2062007
Фінансовий аналіз: навч. посібник
НП Шморгун, ІВ Головко
К.: ЦНЛ, 2006
1752006
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1262006
Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління: монографія
АА Халецька
I︠U︡ho-Vostok, 2010
772010
Управлінський облік: Навч. посібник
МХ Корецький, НВ Дацій, ЛВ Пельтек
К.: Центр учбової літератури 296, 2007
542007
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
532010
Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості: монографія
ВГ Горник, НВ Дацій
К.: Вид-во НАДУ, 2005
532005
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
512007
Управління ризиками в економіці: навч. посіб
ММ Клименюк, ІА Брижань
К.: Просвіт, 2000
372000
Державне управління розвитком житлово-комунального господарства й принципи його реформування
ІО Драган
Економіка та держава, 87-90, 2009
352009
Млекопитающие Оренбургской области и их охрана
А Чибилев, СВ Симак, ЕН Юдичев, ВН Большаков
Уральская издательская фирма" Наука", 1993
341993
Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика:[монографія]
ОВ Царенко
Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд, 2009
312009
Представницька функція Верховної Ради–парламенту України
ХВ Приходько
Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2004
312004
Німці в Україні (1920-і–1990-і роки)
ВБ Євтух, БВ Чирко
К.: ІНТЕЛ, 39-40, 1994
311994
Німці в Україні (1920-і–1990-і роки)
ВБ Євтух, БВ Чирко
К.: ІНТЕЛ, 39-40, 1994
311994
Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринку: методологія і практика: монографія
ПЛ Сук
К.: НАУ, 2007
302007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20