Мельник Тетяна Іванівна
Мельник Тетяна Іванівна
Сумський національний аграрний університет
Verified email at snau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Растения в урбанизированной природной среде: формирование флоры, ценогенез и структура популяций
ГЮ Морозова, ЮА Злобин, ТИ Мельник
Журнал общей биологии 64 (2), 166-180, 2003
722003
Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений
ЮА Злобин, ВГ Скляр, ТИ Мельник
Журн. общ. биол 57 (6), 684-695, 1996
181996
Вплив урбанізації на стан популяції модельних видів рудеральних рослин (м. Суми)
ТІ Мельник
Український ботанічний журнал, 2005
42005
Видовий склад і кількісна участь деревних порід у вуличних насадженнях міста Суми
ТІ Мельник, АВ Мельник, ТИ Мельник
Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/nvnau_lis_2013_187_3_9. pdf, 2013
32013
Вивчення впливу умов вирощування на декоративні показники сортів Callistephus chinensis колекції Українського НДІ садівництва
ТІ Мельник, ОВ Сурган, ТИ Мельник
Сумський національний аграрний ун-т, 2011
22011
Взаємозумовленість формування вегетативної та генеративної сфер рослин: метод канонічних кореляцій
ЮА Злобін, КС Кирильчук, ОМ Тихонова, ТІ Мельник
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
22007
Урожайність насіння сої залежно від технології вирощування
ОВ Бараболя, Т Мельник
12018
Вплив мінеральних добрив на розвиток айстри китайської
ТІ Мельник, ОВ Сурган, АВ Мельник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2013
12013
Реакція сортів Callistephus chinensis на метеорологічні умови періоду вегетації
ОВ Сурган, ТІ Мельник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2012
12012
Декоративна дендрологія. Ч. 1: Морфологія рослин PINOPHYTA (Голонасінні)
ВМ Кохановський, ТІ Мельник, ІМ Коваленко, АВ Мельник, ...
Коллаж-Принт, 2020
2020
Вплив погодних умов та застосування мінеральних добрив на якісні показники Callistephus chinensis (L.) Nees
ТІ Мельник, ОВ Сурган, ТИ Мельник, ОВ Сурган
СНАУ, 2019
2019
Вплив погодних умов на якісні показники сортів Callistephus chinensis [L.] Nees в умовах північно-східного лісостепу України
ТІ Мельник, ОВ Сурган, ТИ Мельник
2019
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ РОСТУ АЙСТРИ КИТАЙСЬКОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
ТІ МЕЛЬНИК, ОВ СУРГАН
of the International Scientific and Practical CONFERENCE «HONCHARIVSKI …, 2018
2018
Вплив погодно-кліматичних параметрів на якість насіння різних видів гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України
ТІ Мельник, СВ Жердецька, Г Шабір, Ш Алі, ТИ Мельник, ...
Сумський національний аграрний університет, 2018
2018
Ефективність використання мінеральних добрив при вирощуванні Callistephus chinensis
ОВ Сурган, ТІ Мельник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2017
2017
Порівняльний аналіз кореляцій морфологічних ознак та продуктивності сортів кондитерського соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України
АВ Мельник, ТІ Мельник, Д Акуаку, А Макарчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2016
2016
Стан вуличних насаджень центральної частини м. Суми
ТІ Мельник, ТИ Мельник
Сумський національний аграрний університет, 2015
2015
Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України
ТІ Мельник, ОВ Сурган
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2015
2015
ТИПИЗАЦИЯ ВИДОВ И ФОРМ РОДА JUNIPERUS L. И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ФИТОЦЕНОДИЗАЙНЕ
ТІ Мельник, АВ Мельник
Вестник Сумского национального аграрного университета, 10-13, 2014
2014
Типізація видів і форм роду Juniperus L. та використання їх у фітоценодизайні
ТІ Мельник, АВ Мельник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20