Аліса Сухіх (Alisa Sukhikh) (Аліса Міна)
Аліса Сухіх (Alisa Sukhikh) (Аліса Міна)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Verified email at school11.onmicrosoft.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості
ВВ Лапінський, АС Міна, КІ Скрипка
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
182010
Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження)
ЕВ Воронцова, ЮГ Носенко, АС Сухіх
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (44), 2014
142014
Деякі аспекти використання засобів ІКТ в навчальному процесі на основі здоров’язбережувального підходу
АС Сухіх
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2013
92013
Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів як важливий елемент здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
Ю Носенко, А Сухіх
Нова педагогічна думка, 30-35, 2016
52016
Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Комп'ютер у школі та сім'ї, 52-56, 2015
52015
Personalization of learning through adaptive technologies in the context of sustainable development of teachers education
M Marienko, Y Nosenko, A Sukhikh, V Tataurov, M Shyshkina
arXiv preprint arXiv:2006.05810, 2020
42020
Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школи
АС Сухіх
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2016
42016
Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи
А Сухіх
32018
Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Компринт, 2017
32017
Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школи
Ю Носенко, А Сухіх
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
32016
Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use
A Sukhikh
Інформаційні технології в освіті, 109-118, 2014
32014
Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмноапаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу
А Сухіх
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 68-74, 2016
22016
Психолого-педагогічні особливості навчання учнів основної школи здоров’язбережувальному використанню програмно-апаратних засобів
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2016
22016
Деякі аспекти здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
АС Сухіх
ВВП «Мрія», 2015
22015
Характеристика організаційно-педагогічних умов здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015
22015
Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення
ОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ...
" Атіка", 2014
22014
Деякі аспекти проблеми здоров'язбереження учнів основної школи в умовах використання програмно-апаратних засобів
АС Сухіх
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 2014
22014
Упровадження засобів здоров’язбережувального навчального середовища в основній школі
АС Сухіх
Материалы второй международной науч.-практич. конф.“Международное …, 2013
22013
The Method for Forming the Health-Saving Component of Basic School Students’ Digital Competence
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019
12019
General Approaches to Health-Saving Usage of Software and Hardware in Different Countries of the World
A Sukhikh
Авторитет, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20