Аліса Сухіх (Alisa Sukhikh) (Аліса Міна)
Аліса Сухіх (Alisa Sukhikh) (Аліса Міна)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Підтверджена електронна адреса в school11.onmicrosoft.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості
VV Lapinskyi, AS Mina, KI Skrypka
Information Technologies and Learning Tools 19 (5), 2010
192010
Personalization of learning through adaptive technologies in the context of sustainable development of teachers education
M Marienko, Y Nosenko, A Sukhikh, V Tataurov, M Shyshkina
arXiv preprint arXiv:2006.05810, 2020
162020
Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження)
ЕВ Воронцова, ЮГ Носенко, АС Сухіх
Інформаційні технології і засоби навчання, 93-106, 2014
162014
Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів як важливий елемент здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
Ю Носенко, А Сухіх
Нова педагогічна думка, 30-35, 2016
92016
Деякі аспекти використання засобів ІКТ в навчальному процесі на основі здоров’язбережувального підходу
АС Сухіх
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2013
92013
Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Компринт, 2017
82017
Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Комп'ютер у школі та сім'ї, 52-56, 2015
62015
Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школи
АС Сухіх
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2016
52016
Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школи
Ю Носенко, А Сухіх
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
42016
Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи
А Сухіх
32018
Деякі аспекти здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи
АС Сухіх
ВВП «Мрія», 2015
32015
Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use
A Sukhikh
Інформаційні технології в освіті, 109-118, 2014
32014
The Method for Forming the Health-Saving Component of Basic School Students’ Digital Competence
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019
22019
Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмноапаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу
А Сухіх
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 68-74, 2016
22016
Психолого-педагогічні особливості навчання учнів основної школи здоров’язбережувальному використанню програмно-апаратних засобів
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2016
22016
Характеристика організаційно-педагогічних умов здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі
ЮГ Носенко, АС Сухіх
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015
22015
Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення
ОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ...
" Атіка", 2014
22014
Деякі аспекти проблеми здоров'язбереження учнів основної школи в умовах використання програмно-апаратних засобів
АС Сухіх
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 2014
22014
Упровадження засобів здоров’язбережувального навчального середовища в основній школі
АС Сухіх
Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання …, 2013
22013
Проблема использования ИКТ в учебном процессе общеобразовательной школы на основе здоровьесберегающего подхода
АС Сухих
ББК 72.4 М 432, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20