Підписатись
Тетяна Булик
Тетяна Булик
доцент кафедри акушерства та гінекології ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив світлової депривації на морфофункціональний стан нейронів надзорових ядер гіпоталамуса щурів
ОВ Сметанюк, РЄ Булик, ТС Булик, МІ Кривчанська
Клінічна та експериментальна патологія 19 (4), 2020
22020
Сучасні погляди на роль екстраембріональних структур у розвитку ембріона
O Кравченко, Т Булик
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 4 (3), 72-76, 2005
22005
Вплив мелатоніну на стрес-зумовлені ультраструктурні перебудови нейронів надзорового ядра гіпоталамуса щурів
Р Булик, Т Булик, О Сметанюк
Буковинський медичний вісник 25 (3 (99)), 25-32, 2021
12021
Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням
ТС Булик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина, 4-6, 2014
12014
Вивчення гормонального профілю у вагітних із загрозою переривання вагітності та ожирінням із урахуванням алельного стану генів АСЕ та РАІ-1
OM Yuzko, TS Bulyk
Клінічна та експериментальна патологія 12 (1), 2013
12013
Аспекти генетичних детермінант тромбофілій у розвитку акушерських ускладнень
ОМ Юзько, ТС Булик
Здоровье женщины, 112-115, 2012
12012
Сезонність репродуктивних невдач в ембріональному періоді гестації
ТС Булик
Буковинський медичний вісник, 2006
12006
Гормональні та молекулярно-генетичні особливасті невиношування вагітності на тлі ожиріння
Т Булик
European Science, 144-171, 0
1
Клініко-діагностичні алгоритми дій в практиці лікаря загальної практики–сімейної медицини при захворюваннях сечовидільної системи у дітей
В Безрук, Д Андрійчук, В Веля, Л Ринжук, Т Булик
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 14 (1 (51)), 163-168, 2024
2024
Особливості зниження ваги у пременопаузі та постменопаузі
ТС Булик
Буковинський державний медичний університет, 2024
2024
Оцінка корелятивних зв’язків ліпідограми та генетичного поліморфізму у вагітних із ожирінням
ТС Булик
Буковинський державний медичний університет, 2023
2023
Статистичний профіль гестаційних ускладнень у вагітних із порушенням ліпідного обміну
ТС Булик
БДМУ, 2022
2022
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДОГРАМИ, ЯК ПРЕДИКТОР ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ІЗ ОЖИРІННЯМ
ТС Булик, ДМ Буратинська, Є Прокопчук, Л Луєвич
The 9th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
ОЦІНКА ЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ ТА ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЧНОЮ ПРИБАВКОЮ ВАГИ
ТС Булик, МІ Мельниченко, БС Мороз, ЮЮ Псарюк
The 9th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
Асоціативні паралелі генетичного поліморфізму гену ACE з показниками ліпідного профілю опасистих вагітних
ТС Булик
БДМУ, 2021
2021
Перинатальні ускладнення у вагітних із ожирінням
ТС Булик
БДМУ, 2020
2020
Генетична детермінованість клінічного фенотипу загрозливого перебігу вагітності на тлі ожиріння
ТС Булик
Буковинський державний медичний університет, 2019
2019
Вивчення структури перинатальних проблем у жінок із ожирінням
ТС Булик
2018
Морфофункціональні перетворення в нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів на фоні різної тривалості освітлення і при корекції мелатоніном
РЄ Булик, АІ Бурачик, ТС Булик, МІ Кривчанська, КВ Власова
Вісник проблем біології і медицини 1 (1 (142)), 264-269, 2018
2018
АНАЛІЗ РІВНЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ОЖИРІННЯМ ІЗ УРАХУВАННЯМ АЛЕЛЬНОГО СТАНУ ГЕНІВ АСЕ ТА РАІ-1
ТС Булик, ЛВ Ринжук, МД Гресько, ВР Йосипенко
Web of Scholar 2 (3), 22-24, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20