Підписатись
Факультет економіки та управління
Факультет економіки та управління
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку
КМ Краус, НМ Краус, ОП Голобородько
Ефективна економіка, 2018
2322018
Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise
O Sosnovska, M Zhytar
Baltic journal of economic studies 4 (4), 334-340, 2018
1152018
Основи економічної теорії
ІВ Яковенко
1072014
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
1002005
Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій
НМ Краус, КМ Краус
Інтелект XXI, 211-214, 2018
712018
Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб.
ОА Галич, ОО Сосновська
К.: ЦУЛ, 2007
692007
Методологія та організація наукових досліджень
НМ Краус
Полтава: Оріяна, 2012
622012
Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті
ОС Криворучко, НМ Краус
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: зб. наук. пр. за …, 2017
572017
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
542012
Електронна комерція та інтернет-торгівля
КМ Краус, НМ Краус, ОВ Манжура
Аграр Медіа Груп, 2021
492021
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОВ Акіліна, ЛМ Ільїч
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
482020
Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Лойко, ЄС Несенюк
International scientific journal, 68-71, 2015
472015
Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації
АЮ Рамський
Актуальні проблеми економіки, 173-178, 2007
472007
Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку
КМ Краус
Дивосвіт, 2013
462013
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
452014
Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку
НМ Краус
Аграр Медіа Груп, 2019
442019
Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні
АВ Нечипоренко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2018
422018
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
412017
Управління маркетингом малих торговельних підприємств
КМ Краус
Центр учбової літератури, 2015
372015
Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
ОО Сосновська, МО Житар
Облік і фінанси, 124-132, 2018
362018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20