ϳ
Łukasz Mróz
г
Droga św
F Mróz, Ł Mróz
Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień, 419-439, 2013
142013
Nowe trendy w turystyce
F Mróz, Ł Mróz
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, 105-119, 2013
122013
Actors conditioning the creation and development of a network of Camino de Santiago routes in Visegrád Group countries.
F Mróz, Ł Mróz, A Krogmann
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 7 (5), 56-71, 2019
102019
Koronacje papieskie wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990-2011
F Mróz, Ł Mróz
Peregrinus Cracoviensis, 2012
92012
Pilgrimage and religious tourism on the Way of St. Jamesthe first European Cultural Route
F Mróz, Ł Mróz
82013
Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w.
A Krogmann, L Šolcová, F Mróz, Ł Mróz
Peregrinus Cracoviensis 24 (4), 2013
82013
Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce
F MrÓz, Ł MrÓz
Wydawnictwo Czuwajmy, 2018
72018
Nowe trendy w turystyce religijnej
F Mróz, Ł Mróz
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, 2014
62014
Droga św. Jakuba w Polsce
Ł Mróz
Wydawnictwo Edytorial, 2019
52019
5000 km polskich odcinków Drogi św
F Mróz, Ł Mróz
Jakuba. To nadal początek drogi, 277-295, 2013
52013
PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSIPRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
F Mróz, Ł Mróz
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2014
42014
Sanktuaria i ośrodki pielgrzymkowe na Pogórzu Dynowskimgeneza i funkcjonowanie
F Mróz, Ł Mróz
Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 2012
42012
Pilgrimages and religious tourism of Poles and Czech. Fallowing St. Jamess steps to Santiago de Compostela
K Ziółkowska-Weiss, F Mróz, Ł Mróz
Current Issues of Tourism Research 4 (2), 57-68, 2015
32015
Droga św. JakubaCamino de Santiagonajpiękniejsza droga świata
F Mróz, Ł Mróz
32013
Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackimstan obecny i perspektywy rozwoju
F MrÓz, Ł MrÓz, A Krogmann, L Šolcová
Wydawnictwo Czuwajmy, 2014
22014
Droga św. Jakuba Via Regia: podkarpackie: przewodnik pielgrzyma i turysty
JM Hołub, Ł Mróz
Stowarzyszenie" Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce", 2014
22014
Geneza i rozwój polskich odcinków Camino de Santiagonajpiękniejszej drogi świata
F Mróz, Ł Mróz
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2012
22012
Turystyka rodzinna w parkach rozrywki
F Mróz, Ł Mróz
Wydawnictwo PTTK" Kraj", 2011
22011
Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago
P Roszak, F Mróz, Ł Mróz
Wydawnictwo" Czuwajmy', 2018
12018
Dziedzictwo religijne i kulturowe drogi św. Jakuba-w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy/pod redakcją ks. Piotra Roszaka, Franciszka Mroza
P Roszak, F Mróz, Ł Mróz
Wydawnictwo" Czuwajmy" Kraków, 2017
12017
. .
1–20