Shkrobot Marina
Shkrobot Marina
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, department of
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств
МВ Шкробот
Маркетинг і менеджмент інновацій, 236-240, 2011
232011
Сучасний стан та перспективи розвитку гідроелектроенергетики України
МВ Шкробот
Бізнес-навігатор, 66-70, 2012
92012
Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility
V GLONTI, V TRYNCHUK, I KHOVRAK, G MOKHONKO, M SHKROBOT, ...
Montenegrin Journal of Economics 15 (1), 169-182, 2020
82020
Державно-приватне партнерство в контексті модернізації підприємств гідроелектроенергетики
МВ Шкробот
Актуальні проблеми економіки, 125-131, 2013
72013
Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства
МВ Шкробот
Ефективна економіка, 2012
72012
Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств
МВ Шкробот
Экономика Крыма.–Сімферополь, 40, 2012
62012
ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
МВ Шкробот
Економічний форум, 326-329, 2012
22012
Организационно-экономический механизм инвестиционного обеспечения модернизации промышленного предприятия
МВ Шкробот
Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012
22012
Побудова системи управління фінансовим забезпеченням електроенергетичних підприємств
МВ Шкробот
Інвестиції: практика та досвід, 91-95, 2012
22012
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств
МВ Шкробот
Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць за матеріалами …, 2012
22012
Аналіз і побудова моделі розрахунків коефіцієнтів впливу на індекс інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики
МВ Шкробот
Інвестиції: практика та досвід, 89-93, 2012
22012
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності держави
МВ Шкробот, ОВ Кам’янська
НТУУ" КПІ", 2009
22009
Polish and Ukrainian foresight into the directions for the innovation of power plants
M Shkrobot, E Ropuszyńska-Surma
Operations Research and Decisions 28, 2018
12018
Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства
МВ Шкробот, АА Моргонюк
Молодий вчений, 849-854, 2018
12018
Інтермодальні перевезення: досвід Польщі та України, напрями співпраці
МВ Шкробот, Б Збигнев
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 225-237, 2017
12017
Взаємодія засад форсайт-методології та державно-приватного партнерства для формування програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики
НВ Семенченко, МВ Шкробот
Ефективна економіка, 2013
12013
Сутність системи управління фінансовими ресурсами підприємства
МВ Шкробот
Видавництво СумДУ, 2011
12011
Cутність категорії «фінансові ресурси»
МВ Шкробот
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Організаційне проєктування: конспект лекцій
МВ Шкробот, СВ Салоїд
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Форсайт як інструмент розвитку енергетичного сектору держави на прикладі Республіки Польщі.
ШМВ Малик І. П., Тадеєв Ю. П.
Ефективна економіка, www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7724, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20