Роман Сова
Роман Сова
науковий співробітник, Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Якість зерна гібридів кукурудзи залежно від обробки рослин комплексними мікродобривами в умовах зрошення півдня України
СР Марченко Татьяна
Історія освіти, науки і техніки в Україні: зб. наук. праць за матеріалами …, 2017
2017
Ефективність використання рістстимулюючого фунгіцідного препарату Ретенго на ділянках розмноження батьківських ліній
С Марченко
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2017
2017
кукурудза на зерно в умовах зрошення. Досвід вирощування на Півдні Украіни
Г Марченко, Сова
Агрономія сьогодні. Здоров'я рослин: кукурудза, 71-74, 2017
2017
СОВРЕМЕННЫЕ инновационные разработки по селекции кукурузы в условиях орошения на юге украины
ЮА Лавриненко, ТЮ Марченко, АА Гож, РС Сова, МВ Нужна
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ …, 2016
2016
Продуктивність нових гібридів кукурудзи ФАО 310-430 за впливу регуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення на півдні України
ЮО Лавриненко, ОА Гож, ТЮ Марченко, РС Сова, ТВ Глушко, ...
Зрошуване землеробство, 27-30, 2016
2016
Вплив зрошення на основні біометричні та морфо-фізіологічні показники гібридів кукурудзи.
ТВ Глушко, ТЮ Марченко, РС Сова
Херсон: ІЗЗ, 2015
2015
Морфо-фізіологічна модель гібридів кукурудзи різних за групами стиглості в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, ОА Гож, РС Сова, МВ Нужна
Зрошуване землеробство, 143-147, 2015
2015
ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН ТА РІСТРЕГУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
РС СОВА
Видається за рішенням Президії УААН (протокол № 2) від 27 січня 2000 р …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8