Підписатись
Ігор Гоян
Ігор Гоян
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Gender equality as a modern phenomenon
SV Storozhuk, IM Hoyan
Антропологические измерения философских исследований, 71-83, 2017
332017
Explication of factors of the axiopsychological design of life achievements of modern youth
IA Hulias, ІM Hoian
322022
Методи діагностики психічного розвитку дітей
ІМ Гоян, АА Палій
Видавець та виготівник «Симфонія форте». 76019, м. Івано-Франківськ, вул …, 2014
29*2014
Axiological aspects of moral and legal decision-making
IM Hoian
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 66-77, 2019
262019
Rol kolektyvnoi pam’iati v protsesi formuvannia natsionalnoi yednosti: ukrainskyi vymir [The role of collective memory in the process of forming national unity: the Ukrainian …
SV Storozhuk, IM Hoian, OV Fedyk
Humanitarnyi chasopys [Humanitarian Studies] 1, 11-22, 2018
26*2018
Gender equality in transitive societies: problems and perspectives
S Storozhuk, I Hoyan
Naukovyi Visnyk NUBiP Ukrayiny. Seria: Gumanitarni studii (Scientific …, 2018
26*2018
Gender existence: correlation between equality and identity
S Svitlana, G Igor
Философия и космология 18, 208-218, 2017
262017
The impact of virtual reality on self-actualization of teenagers: anthropological dimension
SV Storozhuk, YN Goyan
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 17-28, 2016
25*2016
Anthropological and axiological dimensions of social expectations and their influence on society’s self-organization
IM Hoian, VP Budz
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 76-86, 2020
232020
Історико-філософська рефлексія психологізму: на перетині філософії і психології: монографія
ІМ Гоян
Івано-Франківськ: Симфонія форте 360, 2011
22*2011
Worldview and ideological priorities of modern society: ukrainian and euro-atlantic сontext
S Storozhuk, I Hoyan, O Fedyk, N Kryvda
Ideology and Education in Post-Soviet Countries―Issue № 2 (13), 2019, 255, 2019
21*2019
The ethnic hrinciple as the basis of civil politics
I Goian, S Storozhuk
Cherkasy University Bulletin: Philosophy 11 (13), 31-36, 2016
19*2016
Conceptual modern gender policy challenges
S STOROZHUK, I HOIAN, O FEDYK
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
182018
Greek «Φυσις» as the basis of gender stereotypes
SV Storozhuk, IM Goyan
Антропологические измерения философских исследований, 78-89, 2016
182016
Gender equality in the context of social relations
S STOROZHUK, I HOYAN
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
152018
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ
І Гоян, В Будз
В І С НИ К, 2015
14*2015
Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-виховний практикум у дитячому садку: навчальний посібник.
І Гоян, А Палій
13*2010
Цінність як детермінанта моральної активності особистості
І Гоян
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, С.53-60, 2002
122002
Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гоян Ігор Миколайович. — Івано-Франківськ, 1997. — 183 с.
ІМ Гоян
Івано-Франківськ, 1997
111997
Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості
МД Белей, ІМ Гоян
Івано-Франківськ: Плай, 2001.–204 с, 2001
102001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20