Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Директор Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
1072010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
392011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
302012
Навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку …, 2008
302008
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
241999
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
122014
Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені БД Грінченка
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр …, 2009
122009
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
112010
Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно-орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Калашнікова СА–К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти, 2007
102007
Роль громадськості в управлінні вищою освітою США
С Калашнікова
Вісник УАДУ, 215-224, 1999
81999
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014
72014
Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів
СА Калашнікова
Вища освіта України 2 (3), 40-43, 2012
72012
Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів
СА Калашнікова
Освітологічний дискурс, 143-167, 2011
72011
Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка)
С Калашнікова
Вища школа: науково-практичне видання, 25-33, 2010
72010
Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету
С Калашнікова
Вища школа, 17-22, 2009
72009
Запровадження кредитно-модульного підходу організації навчання у систему підвищення кваліфікації керівників закладів освіти: досвід Київського міського педагогічного …
СА Калашнікова
Вища освіта України, 399-403, 2009
72009
Організаційно-правове забезпечення заочно-дистанційної форми навчання в Національній академії державного управління при Президентові України
В Луговий, В Куценко, С Калашнікова
Вісн. Акад. дистанц. освіти, 34-37, 2003
72003
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
62016
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
62015
Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти
С Калашнікова
Вища освіта України, 12-23, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20