Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Директор Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
1192010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
432011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
322012
Навчання дорослих на основі компетентнісноорієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку …, 2008
292008
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
251999
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
122014
Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені БД Грінченка
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр …, 2009
112009
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
102010
Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно-орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Калашнікова СА–К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти, 2007
102007
Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи
Л Гриневич, О Елькін, С Калашнікова, І Коберник, В Ковтунець, ...
92016
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
92016
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014
9*2014
Paradigm professionalization of educational administration at Leadership principles:[monogram.]/SA Kalashnikov; Kiev. University of them. B. Grinchenko
SA Kalashnikova
K.[Kyiv. University of them. B. Grinchenko], 2010
92010
Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету
С Калашнікова
Вища школа, 17-22, 2009
92009
Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva: monohrafiia
SA Kalashnikova
K.:[un-t im. B. Hrinchenka], 2010
82010
Організаційно-правове забезпечення заочно-дистанційної форми навчання в Національній академії державного управління при Президентові України
В Луговий, В Куценко, С Калашнікова
Вісник Академії дистанційної освіти, 34-37, 2003
82003
Роль громадськості в управлінні вищою освітою США
С Калашнікова
Вісник УАДУ, 215-224, 1999
81999
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
72015
Natsionalniy osvitniy glosariy: vischa osvita [National educational glossary: higher education]
VM Zaharchenko, SA Kalashnikova, VI Lugoviy, AV Stavitskiy, ...
Kyiv: TOV «Vidavnichiy dim «Pleyadi»[in Ukrainian], 2014
7*2014
Забезпечення якості вищої освіти: модель Фінляндії
СА Калашнікова
Вища освіта України 1 (2), 76-90, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20