Підписатись
Ivan Derun
Ivan Derun
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства
I Derun
Економічний часопис-ХХІ 159 (5-6), 97-100, 2016
38*2016
Disclosure of non-financial information in corporate social reporting as a strategy for improving management effectiveness
K Boyko, I Derun
Journal of International Studies 9 (3), 2016
222016
Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation
MH Derun, Ivan
Journal of International Studies 11 (3), 2018
21*2018
The ontological aspects of the essence of cryptocurrency and its display in accounting
I Derun, S Irina
Scientific notes of Ostroh Academy National University. Economics series 11 …, 2018
20*2018
Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності
ІА Дерун
Актуальні проблеми економіки, 103-113, 2013
19*2013
THE ESSENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN ECONOMICS AND ACCOUNTING.
I Derun
Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development …, 2013
182013
Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності
ІА Дерун
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
17*2015
Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації
ІА Дерун
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 40-42, 2009
122009
Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій)
ІА Дерун
Облік і фінанси, 24-31, 2013
112013
The role of non-financial reporting in modern ecological problems updating and solving
H Mysaka, I Derun, I Skliaruk
Journal of Environmental Management & Tourism 12 (1), 18-29, 2021
102021
Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності
ІА Дерун
Сталий розвиток економіки, 280-287, 2013
82013
Corporate financial performance and Tobin’s Q in dividend and growth investing
H Mysaka, I Derun
Contemporary Economics, 276-288, 2021
72021
Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine
I Derun
Технологический аудит и резервы производства 2 (4 (34)), 25-29, 2017
72017
STEM і становлення новітньої парадигми бухгалтерського обліку
П Куцик, В Шевчук, І Дерун
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (45), 22-35, 2022
62022
Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів
І Дерун
Бухгалтерський облік і аудит, 20-27, 2012
62012
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
КОВ Мельник Т.Г., Засадний Б.А., Гура Н.О., Швець В.Г., Дерун І.А ...
Кондор-Видавництво, 2017
5*2017
Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку
І Дерун
Бухгалтерський облік і аудит, 28-34, 2013
52013
Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації
ІА Дерун
Економічні науки».–Серія «Облік і фінанси».–Випуск 8 (29), 27-34, 2011
52011
Contemporary drivers of business growth: Evidence from US public companies.
I Derun, H Mysaka
Journal of International Studies (2071-8330) 14 (4), 2021
42021
Оцінка вибору програмного забезпеченння для ведення обліку необоротних активів
І Дерун
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20