Синиця Сергій Васильович, Синица Сергей, Synytsya Sergiy
Синиця Сергій Васильович, Синица Сергей, Synytsya Sergiy
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення: Навчальний посібник
С Синиця, Л Шестерова
322010
Оздоровча аеробіка
СВ Синиця, ЛЄ Шестерова
Спортивно-педагогічне вдосконалення: навч. посіб. Полтава: ПП Шевченко РВ 260, 2010
112010
Ozdorovcha aerobika
SV Synytsya, LY Shesterova
Sportyvno-pedahohichne vdoskonalennya: navch. posib. Poltava: PP Shevchenko …, 2010
82010
Assessment of communicative abilities of students of pedagogical universities on the results of primary instruction on improving aerobics
SV Synytsya, LE Shesterova, TO Synytsya
Physical education of students 18 (3), 56-60, 2014
62014
Оздоровча аеробiка. Спортивно-педагогiчне вдосконалення: навч. посiб. Полтав. нац. пед. ун-т iменi ВГ Короленка
СВ Синиця, ЛЕ Шестерова
62011
Динаміка морфофункціональних показників студенток під впливом занять оздоровчою аеробікою
С Синиця, Л Шестерова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 78-83, 2011
62011
Динаміка розвитку фізичних якостей студентів під впливом занять зі Спортивно-педагогічного вдосконалення (оздоровча аеробіка)
С Синиця
Спортивний вісник Придніпров'я, 168-170, 2010
62010
Використання занять оздоровчою аеробікою в професійно-прикладній підготовці студенток педагогічних вищих навчальних закладів
СВ Синиця
Харк. держ. акад. фіз. культури.-Харків, 2014
52014
Ритмічна гімнастика: навч. посіб. для проведення практичних занять
СВ Синиця
Полтава: ПДПУ, 2004
52004
Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки
С Синиця
Physical education, sport and health culture in modern society, 21-24, 2010
22010
Зміни фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку під впливом занять з оздоровчої аеробіки
Т Синиця, Л Шестерова, С Синиця
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 176-180, 2015
12015
Аналіз системи підготовки майбутніх фахівців з оздоровчої аеробіки
СВ Синиця
Слобожанський науково-спортивний вісник, 9-12, 2008
12008
ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛИ ФАХІВЦЯ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ
СВ Синиця, ЛЄ Шестерова
Слобожанський науково-спортивний вісник, 7-10, 2008
12008
Оздоровча аеробіка як популярний засіб підвищення рухової активності жінок
Т Синиця, С Синиця
2020
Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення
Л Шестерова, СВ Синиця, ТО Синиця
2020
Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі: теорія і практика
АВ Бардінов, ОВ Бардінов, ММ Дяченко-Богун, ОІ Міхеєнко, ...
2020
Характеристика комунікативних здібностей і психологічної підготовленості студенток до проведення занять з оздоровчої аеробіки
ТО Синиця, СВ Синиця
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Оздоровча аеробіка як популярний засіб підвищення рівня рухової активності жінок
ТО Синиця, СВ Синиця
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020
2020
Healthy aerobics in the system of motor activity of women of the first mature age= Оздоровча аеробіка в системі рухової активності жінок першого зрілого віку
ТО Синиця, СВ Синиця
CPN Publishing Group, Osaka, Japan, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ КАРДІО-ВПРАВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
СВ Синиця, ОЯ Кібальник, НВ Васенко, СА Фірсін, ВК Спірін
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 131, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20