Follow
Луць Л.А.
Луць Л.А.
професор,д.ю.н.,професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою)
ЛА Луць
К.: Атіка 412, 2007
3012007
Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія
ЛА Луць
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 304, 57, 2003
2122003
Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика
ЛА Луць
І. Франка, 2004
1502004
Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посіб.(за кредитно-модульною системою)
ЛА Луць
К.: Атіка 412, 2007
1132007
Сучасні правові системи світу: навчальний посібник
ЛА Луць
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003
1022003
Перспективи становлення судового прецеденту як джерела права України
ЛА Луць
Вісник Центру суддівських студій, 9-15, 2006
822006
Основні заходи та способи європейської правової інтеграції
Л Луць
Право України, 146-148, 2002
512002
Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція
ЛА Луць
Логос, 13-14, 2007
462007
Сучасні правові системи світу: навч. посіб
ЛА Луць
Львів: Юрид. фак-т ЛНУ ім. І. Франка, 2003
432003
Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом
Л Луць
Віче.–2006.–№, 54-56, 2006
392006
Критерії системного аналізу–методологічні основи дослідження правової системи
Л Луць
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 48-50, 2001
372001
Гуманізм як принцип права України
СС Чеботарьов
Актуальні проблеми держави і права, 205-210, 2012
362012
Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи
Л Луць
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016
222016
Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти
Л Луць
Право України, 7-10, 2002
222002
Загальна теорія держави і права
ПМ Рабінович, ГГ Шмельова, ЛА Луць
Навч. пос, 1993
211993
Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України–вимога часу
Л Луць
Право України, 117-121, 2003
182003
Уніфікація судової практики–важливий засіб забезпечення належного правосуддя
ЛА Луць
Право України, 144-150, 2012
162012
Теорія порівняльно-правового методу. Методи та засоби порівняльно-правового дослідження
ЛА Луць
Держава і право. Юрид. і політ. науки.–К.: ІДП НАНУ, 489-496, 2006
162006
Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика
В Луць
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 79-84, 2004
142004
Методологія порівняльного правознавства
ЛА Луць
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні, 29-34, 1997
141997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20