Follow
Луць Л.А.
Луць Л.А.
професор,д.ю.н.,професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою)
ЛА Луць
К.: Атіка 412, 2007
2982007
Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія
ЛА Луць
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 304, 57, 2003
2062003
Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика
ЛА Луць
І. Франка, 2004
1482004
Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посіб.(за кредитно-модульною системою)
ЛА Луць
К.: Атіка 412, 2007
1052007
Перспективи становлення судового прецеденту як джерела права України
ЛА Луць
Вісник Центру суддівських студій 6, 2006
812006
Сучасні правові системи світу: навчальний посібник
ЛА Луць
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003
762003
Основні заходи та способи європейської правової інтеграції
Л Луць
Право України, 146-148, 2002
522002
Сучасні правові системи світу: навч. посіб.
ЛА Луць
Львів: Юрид. фак-т ЛНУ ім. І. Франка, 2003
432003
Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція
ЛА Луць
Логос, 13-14, 2007
412007
Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом
Л Луць
Віче.–Вип, 7-8, 2006
402006
Критерії системного аналізу–методологічні основи дослідження правової системи
Л Луць
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 48-50, 2001
372001
Гуманізм як принцип права України
СС Чеботарьов
Актуальні проблеми держави і права, 205-210, 2012
352012
Сучасні правові системи світу: навч. посібник
ЛА Луць
Львів: Юрид. фак. ЛНУ ім. Івана Франка, 2003
252003
Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти
Л Луць
Право України, 7-10, 2002
212002
Загальна теорія держави та права
ПМ Рабінович, ГГ Шмельова, ЛА Луць
Навч. пос, 1993
201993
Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи
Л Луць
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016
192016
Теорія порівняльно-правового методу. Методи та засоби порівняльно-правового дослідження
ЛА Луць
Держава і право. Юрид. і політ. науки.–К.: ІДП НАНУ, 489-496, 2006
182006
Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України–вимога часу
Л Луць
Право України, 117-121, 2003
182003
Уніфікація судової практики–важливий засіб забезпечення належного правосуддя
ЛА Луць
Право України, 144-150, 2012
162012
Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика
В Луць
Вісник Львівського університету. Серія: Юридична.–2004.–Вип 39, 79-86, 2004
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20