Follow
Пінчук Ольга Павлівна (Olga Pinchuk, Olha Pinchuk)
Пінчук Ольга Павлівна (Olga Pinchuk, Olha Pinchuk)
Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України
Verified email at iitlt.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні
ОП Пінчук
Інформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 14-34, 2015
90*2015
Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект
ОП Пінчук
Нові технології навчання, 55-58, 2007
862007
Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти
ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
662017
Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students
OP Pinchuk, OM Sokolyuk, OY Burov, MP Shyshkina
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
562019
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібник
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2012
452012
Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій
ОП Пінчук
Пінчук Ольга Павлівна.–Київ, 2010.–255 с, 2010
422010
Learning as a systemic activity
O Pinchuk, O Burov, S Lytvynova
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 335-342, 2019
402019
Синтетичне навчальне середовище–крок до нової освіти
ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров
Національний авіаційний університет, 2017
392017
Modern tasks of digital transformation of education
V Bykov, O Spirin, O Pinchuk
Bulletin of the UNESCO Department “Continuing professional education of the …, 2020
362020
Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти
ОП Пінчук
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007
282007
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
272021
Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment
OP Pinchuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-98, 2016
262016
Synthetic educational environment-a footpace to new education
OP Pinchuk, SG Lytvynova, OY Burov
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 28-45, 2017
242017
Using the students' state indices for design of adaptive learning systems
OY Burov, OP Pinchuk, MA Pertsev, Y Vasylchenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 20-32, 2018
232018
Ключові питання створення Концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков
Інформаційні технології і засоби навчання 35 (3), 83-98, 2013
232013
Сучасні завдання цифрової трансформації освіти
V Bykov, O Spirin, O Pinchuk
UNESCO Chair Journal" Lifelong Professional Education in the XXI Century", 27-36, 2020
222020
AR and VR as Gamification of Cognitive Tasks.
O Pinchuk, V Tkachenko, O Burov
ICTERI, 437-442, 2019
202019
Problems and tasks of the modern stage of education informatization
VY Bykov, OM Spirin, OP Pinchuk
Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i …, 2017
172017
Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning Environment.
O Pinchuck
ICTERI, 680-686, 2016
172016
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник
МІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20