Tetiana V. Andrianova (Andrianova T.V., Андріанова Тетяна Володимирівна, Андрианова Татьяна
Tetiana V. Andrianova (Andrianova T.V., Андріанова Тетяна Володимирівна, Андрианова Татьяна
провідний науковий співробітник, відділ мікології, Інститут ботаніки
Verified email at darwin.relc.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. Tenth edition. Eds Kirk, P.M.; Cannon, P.F.; Minter, D.W.; Stalpers, J.A.
PM Kirk, PF Cannon, DW Minter, JA Stalpers, TV Andrianova, A Aptroot, ...
CABI Europe - UK, Wallingford, 2008
10034*2008
Fungi of the Crimean peninsula
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
MG Kholodny Institute of Botany, 452, 2004
96*2004
Fungi of Ukraine: a preliminary checklist
DW Minter, IO Dudka
CAB INTERNATIONAL, 1996
40*1996
Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби)
СЯ Кондратюк, ТВ Андріанова, ЮЯ Тихоненко
К.: Фітосоціоцентр, 1999
31*1999
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
30*2009
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку Деснянсько-Старогутський
ІО Дудка, МП Придюк, ЮІ Голубцова, ТВ Андріанова, КК Карпенко
Суми: Університетська книга, 2009
16*2009
Fungi of Ukraine
TV Andrianova, IO Dudka, VP Hayova, VP Heluta, VP Isikov, ...
Website. Version 1, 2006
14*2006
New species of Bartalinia and Septoriella from the Altai Mountains (Russia).
TV Andrianova, DW Minter
Mycotaxon 101, 297-313, 2007
122007
Tykhonenko Yu
IO Dudka, VP Heluta, TV Andrianova, VP Hayova
Ya., Andrianova TV, Hayova VP, Prydiuk MP, Dzhagan VV, Isikov VP, 2004
122004
Ін-т ботан. ім. МГ Холодного НАНУ
Г природних зон Криму, ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
11*2004
Mycology in Ukraine
DW Minter, IO Dudka, TV Andrianova
CD: PDMS Publishing, 2003
62003
Гриби//Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника
ІО Дудка, ВП Гелюта, ВП Гайова, ТО Мережко, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Інтерекоцентр, 163-182, 1997
61997
Экспериментально-таксономические исследования видов рода Septoria s.l.
ТВ Андрианова
АН УССР (Институт ботаники), 1989
61989
Electronic distribution maps of Ukrainian fungi
DW Minter, VP Hayova, TJ Minter, YY Tykhonenko, TV Andrianova, ...
52004
Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат
ІО Дудка, ВП Гелюта, МП Придюк, ЮЯ Тихоненко, ОЮ Акулов, ...
Наукова Думка, 2019
42019
Septoria lepidii. [Descriptions of Fungi and Bacteria].
TV Andrianova, DW Minter
International Mycological Institute Descriptions of Fungi and Bacteria 142…, 2001
4*2001
Состояние и перспективы исследований фитогормонов грибов
ТВ Андрианова, ВА Васюк, ЛИ Мусатенко
Киев, АН УССР, Институт ботаники, 1993
41993
Фітопатогенні філофільні та гербофільні гриби Карадазького державного заповідника
ВП Гелюта, ТВ Андріанова
Укр. ботан. журн.–1984.–41 4, 33-37, 0
4
Порівняльне фармакологічне дослідження кеторолаку при інтраназальному та внутрішньом’язовому введенні щурам
ОВ Тимченко, ЛО Чайка, МО Ляпунов, ВВ Лібіна, ТВ Андріанова
Фармакологія та лікарська токсикологія, 67-72, 2013
32013
Фітотрофні анаморфні гриби Новгород-Сіверського Полісся
ТВ Андріанова, ЮІ Голубцова
Український ботанічний журнал 63 (5), 615-634, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20