Подписаться
Ивашова Надежда, Ivashova Nadiya, Івашова Надія
Ивашова Надежда, Ivashova Nadiya, Івашова Надія
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-32, 2015
922015
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
862009
Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях
НВ Івашова
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
482011
Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Сумський державний університет, 2014
452014
Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства
НВ Івашова, ТП Гончаренко, ТП Гончаренко
Вісник Української академії банківської справи, 2011
352011
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011
332011
Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід
НВ Івашова, ТЄ Іванова
Сумський державний університет, 2015
292015
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
242013
Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством
НВ Івашова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 280-288, 2012
232012
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
ОС Тєлєтов, НВ Івашова
Маркетинг в Україні, 17-21, 2009
222009
Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 101-107, 2015
202015
Інновації в маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, НВ Івашова, ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2013
202013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, НС Ілляшенко, ЛГ Мельник, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
182012
Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства
НВ Івашова
Вид-во СумДУ, 2010
172010
Оцінка ефективності системи комунікацій промислового підприємства
НВ Івашова
" ВТД" Університетська книга", 2007
162007
START-UP проекти-інструмент реалізації інновацій
НВ Івашова, ДА Саєнко
Сумський державний університет, 2013
152013
Методика розрахунку комунікативного впливу бренда промислового підприємства на споживачів
НВ Івашова
Проблеми науки 10, 35-40, 2009
142009
Бренд-орієнтована система управління маркетинговими комунікаціями промислового підприємства
НВ Івашова
Інновації в маркетингу промислового підприємства: монографія/за заг. ред. ОС …, 2013
112013
Mistse brendynhu v suchasnykh marketynhovykh kontseptsiiakh [Missing branding in modern marketing concepts]
NV Ivashova
Marketynh i menedzhment innovatsii 4 (2), 89-97, 2011
112011
Анализ рыночных возможностей развития трубопрокатного производства на ПАО СМНПО им. МВ Фрунзе
ПН Болгарин, СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-33, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20