Мархонь Наталя
Мархонь Наталя
викладач, ДЗ "ДМА МОЗ України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Морфологический анализ влияния резвератрола на состояние нейронов и глии в неокортексе крыс с метаболическим синдромом
НА Мархонь, ВИ Мамчур, ВИ Жилюк, НС Петрук
Морфологiя 9 (2), 42-48, 2015
12015
Фармакологiчна характеристика ресвератролу
ВЙ Мамчур, НО Мархонь
Фармакологiя та лiкар. токсикологiя, 3, 2012
12012
Біологічні аспекти наномедицини
IС Чекман, ВФ Шаторна, ОО Савенкова, ВІ Гарець, ВВ Крутенко, ...
Вісник проблем біології і медицини, 31-35, 2011
12011
Особливості змін ліпідограми крові щурів за метаболічного синдрому та фармакотерапії екстрактом плодів горобини звичайної та ресвератролом
НО Мархонь, ВІ Жилюк, АЕ Лєвих, ВЙ Мамчур
Фармакологія та лікарська токсикологія 2 (53), 69-75, 2017
2017
Вплив ресвератролу на показники атерогенності в крові щурів з метаболічним синдромом
НО Мархонь, ВІ Жилюк
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Психотропна активність ресвератролу та пропіленгліколевих екстрактів природнього походження в умовах поведінкових тестів у щурів з експериментальним метаболічним синдромом
НО Мархонь
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2016
2016
Стан процесів вільнорадикального окиснення в неокортексі щурів з метаболічним синдромом за умов застосування ресвератролу, пропіленгліколевих екстрактів горобини та маточного …
НО Мархонь, ВІ Жилюк, ВЙ Мамчур, АЕ Лєвих
Фармакологія та лікарська токсикологія, 60-66, 2016
2016
Морфологічний аналіз гемомікроциркулярного русла щурів за умов експериментального метаболічного синдрому в умовах застосування пропіленгліколевого екстракту горобини
НО Мархонь, ВЙ Мамчур, ВІ Жилюк
Український біофармацевтичний журнал, 54-55, 2015
2015
Аналіз впливу пропіленгліколевих екстрактів лікарських рослин та маточного молочка на прояви оксидативного стресу та стан системи антиоксидантного захисту в крові щурів із …
НО Мархонь, ВІ Жилюк, ВЙ Мамчур, АЕ Лєвих
Вісник Вінницького національного медичного університету, 334-338, 2015
2015
пОрівняльний аналіЗ експериментальних підхОдів у відтвОренні метаБОлічнОгО синдрОму
НО Мархонь, ВЙ Мамчур, ВІ Жилюк, АЕ Лєвих
Вісник проблем біології і медицини, 156-162, 2015
2015
Вплив пірацетаму та резвератролу на біохімічні маркери за умов експериментального метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою
ВЙ Мамчур, НО Мархонь, АЕ Лєвих
Медична хімія 16 (4), 2014
2014
Визначення впливу кластерних сполук ренію на білки крові за допомогою методів турбідиметрії
МВ Горіла, ІА Кленіна, НО Мархонь, НІ Штеменко
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 2013
2013
Аналітична характеристика фітоалексину ресвератролу
ВЙ Мамчур, НО Мархонь
Фармацевтичний журнал, 3-11, 2012
2012
У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ
ВЙ Мамчур, НО Мархонь, ЗП Омельяненко, ОЄ Ядловський, ...
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14