Станіслав Ковальчук
Станіслав Ковальчук
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, Полтавська державна аграрна академія
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Solution of a Transverse Plane Bending Problem of a Laminated Cantilever Beam Under the Action of a Normal Uniform Load
ОВ Горик, СБ Ковальчук
Strength of Materials 50 (3), 406-418, 2018
122018
Major stress-strain state of double support multilayer beams under concentrated load. Part 1. Model construction
SB Kovalchuk, AV Gorik
Проблеми машинобудування, 30-36, 2018
82018
Elasticity Theory Solution of the Problem on Bending of a Narrow Multilayer Cantilever with a Circular Axis by Loads at its End
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Mechanics of Composite Materials 54 (5), 605-620, 2018
8*2018
Природна криволінійна циліндрична система координат для стержнів із плоскою віссю довільної форми
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017
72017
Оптимизация угла атаки дробеструйного факела при очистке металлических поверхностей. Сообщение 1. Из условия максимальной производительности
О Горик, С Ковальчук, С Яхін
Динаміка та міцність енергетичних і сільськогосподарських машин та …, 2015
5*2015
Определение упругопластического коэффициента ударного взаимодействия сферического индентора с деформируемым полупространством
О Горик, С Ковальчук, Г Шулянський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (61)), 2013
52013
Розрахунок статично невизначних композитних балок з ускладненими умовами деформування
О Горик, С Ковальчук
Вісник Національного транспортного університету, 314-319, 2010
52010
Інтегральні та диференціальні співвідношення для внутрішніх силових факторів при згині бруса з криволінійною плоскою віссю довільної форми
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 40-48, 2018
32018
Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 1. Моделювання зосереджених у точці навантажень
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник ОДАБА, 31-40, 2018
32018
Рівняння теорії пружності для композитних брусів із плоскою віссю довільної форми у природній криволінійній системі координат
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Наукові нотатки, 89-97, 2018
32018
Оптимизация угла атаки дробеструйного факела при очистке металлических поверхностей. Сообщение 2. Из условия равномерной шероховатости
О Горик, С Ковальчук, С Яхін
Динаміка та міцність енергетичних і сільськогосподарських машин та …, 2015
32015
Взаємодія індентора з металевою поверхнею при дробеструменевій обробці
О Горик, А Ландар, С Ковальчук, Г Шулянський
Технологический аудит и резервы производства 1 (1 (1)), 2011
32011
Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю
СБ Ковальчук
22019
Природна система координат для криволінійних композитних брусів із незмінними лінійними розмірами поперечних перерізів
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Луцький національний технічний університет, 2019
22019
Формування крайових умов в ітераційній зсувній моделі згину композитних брусів
С Ковальчук, О Горик
Состояние современной строительной науки - 2011: сборник научных трудов, 17-21, 2011
22011
Ітераційна зсувна модель у статично невизначних задачах згину композитних брусів
О Горик, С Ковальчук
Состояние современной строительной науки – 2010: сборник научных трудов, 7-12, 2010
2*2010
Прогнозування шорсткості металевих поверхонь деталей машин при дробеструменевому очищенні
О Горик, С Ковальчук, О Брикун
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 38-44, 2016
12016
Determination of elastoplastic coefficient of shock interaction of spherical indenter with deformable halfspace
ОВ Горик, СБ Ковальчук, ГА Шулянський
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2013
12013
Упругопластическая модель ударного взаимодействия твердой частицы с плоской металлической поверхностью
О Горик, С Ковальчук, Г Шулянський
Бетон и железобетон в Украине, 13-21, 2013
12013
Натурні дослідження жорсткості ригелів трибун стадіону «Ворскла» в м. Полтава
О Горик, С Ковальчук, С Яхін
Будівельні конструкції 1 (78 (1)), 266-272, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20