Підписатись
Станіслав Ковальчук
Станіслав Ковальчук
Інші іменаStanislav Kovalchuk, Stanislav Koval'chuk
професор кафедри будівництва та професійної освіти, Полтавський державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Solution of a Transverse Plane Bending Problem of a Laminated Cantilever Beam Under the Action of a Normal Uniform Load
ОВ Горик, СБ Ковальчук
Strength of Materials 50 (3), 406-418, 2018
172018
Solution to the Task of Elastic Axial Compression-Tension of the Composite Multilayered Cylindrical Beam
СБ Ковальчук, ОВ Горик, АМ Павліков, АВ Антонець
Strength of Materials 51 (2), 240-251, 2019
13*2019
Elasticity Theory Solution of the Problem on Bending of a Narrow Multilayer Cantilever with a Circular Axis by Loads at its End
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Mechanics of Composite Materials 54 (5), 605-620, 2018
9*2018
Major stress-strain state of double support multilayer beams under concentrated load. Part 1. Model construction
SB Kovalchuk, AV Gorik
Проблемы машиностроения 21 (4), 30-36, 2018
72018
Природна криволінійна циліндрична система координат для стержнів із плоскою віссю довільної форми
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 31-38, 2017
72017
Определение упругопластического коэффициента ударного взаимодействия сферического индентора с деформируемым полупространством
О Горик, С Ковальчук, Г Шулянський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (61)), 2013
72013
Рівняння теорії пружності для композитних брусів із плоскою віссю довільної форми у природній криволінійній системі координат
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Наукові нотатки, 89-97, 2018
62018
Розрахунок статично невизначних композитних балок з ускладненими умовами деформування
О Горик, С Ковальчук
Вісник Національного транспортного університету, 314-319, 2010
52010
Інтегральні та диференціальні співвідношення для внутрішніх силових факторів при згині бруса з криволінійною плоскою віссю довільної форми
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 40-48, 2018
42018
Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 1. Моделювання зосереджених у точці навантажень
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник ОДАБА, 31-40, 2018
42018
Оптимизация угла атаки дробеструйного факела при очистке металлических поверхностей. Сообщение 1. Из условия максимальной производительности
О Горик, С Ковальчук, С Яхін
Динаміка та міцність енергетичних і сільськогосподарських машин та …, 2015
4*2015
Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю
СБ Ковальчук
32019
Прогнозування шорсткості металевих поверхонь деталей машин при дробеструменевому очищенні
О Горик, С Ковальчук, О Брикун
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 38-44, 2016
32016
Взаємодія індентора з металевою поверхнею при дробеструменевій обробці
О Горик, А Ландар, С Ковальчук, Г Шулянський
Технологический аудит и резервы производства 1 (1 (1)), 2011
32011
Природна система координат для криволінійних композитних брусів із незмінними лінійними розмірами поперечних перерізів
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Матеріали науково-технічної конференції" Прогресивна техніка, технологія та …, 2018
22018
Оптимизация угла атаки дробеструйного факела при очистке металлических поверхностей. Сообщение 2. Из условия равномерной шероховатости
О Горик, С Ковальчук, С Яхін
Динаміка та міцність енергетичних і сільськогосподарських машин та …, 2015
22015
Згин композитних призматичних брусів в умовах обмеженого деформування
О Горик, С Ковальчук
Наукові нотатки, 55-61, 2013
22013
Формування крайових умов в ітераційній зсувній моделі згину композитних брусів
С Ковальчук, О Горик
Состояние современной строительной науки - 2011: сборник научных трудов, 17-21, 2011
22011
Ітераційна зсувна модель у статично невизначних задачах згину композитних брусів
О Горик, С Ковальчук
Состояние современной строительной науки – 2010: сборник научных трудов, 7-12, 2010
2*2010
АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ЗГИНУ БАГАТОШАРОВОЇ СИМЕТРИЧНОЇ КРУГОВОЇ АРКИ ПІД ДІЄЮ НОРМАЛЬНОЇ СИЛИ У СЕРЕДНЬОМУ ПЕРЕРІЗІ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. АРКИ ВЕЛИКОЇ КРИВИЗНИ
СБ Ковальчук, ОВ Горик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 270-283, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20