Лариса Нохрина
Лариса Нохрина
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Менеджмент організацій: Навчальний посібник.
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ОВ Познякова
132008
Анксиолитический эффект «Пропротена» в условиях наказуемого и ненаказуемого поведения
ТА Воронина, ГМ Молодавкин, СА Сергеева, ОИ Эпштейн
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (приложение), 31-33, 2003
8*2003
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» ОС «Бакалавр» усіх форм …
НМ Павлішина, НМ Павлишина, ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
5*2016
Технические средства образования скважин в бетоне для заделки анкеров с помощью клеев
ЛА Нохрина, МС Золотов
Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб, 81-84, 0
5
Формирование многоуровневой системы оценки устойчивого развития городов
ВИ Торкатюк, АВ Соловьев, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов, 16-22, 2002
42002
Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні технології»(для студентів 4 курсу денної і 4, 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа …
ЛА Нохріна
32014
Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ЛФ Николаенко, ИЛ Полчанинова, ...
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 354-368, 2006
32006
Відповідальність контрагентів в моделі сталого розвитку туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 306-313, 2013
22013
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВИ ТОРКАТЮК, АВ СОЛОВЬЕВ, ЛА НОХРИНА, НМ ЗОЛОТОВА, ...
Коммунальное хозяйство городов, 51-67, 2003
22003
Алгоритм ідентифікації груп стейкхолдерів
ЛА Нохріна
12015
Концептуальні засади зайнятості в індустрії туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 541-550, 2013
12013
Ринок туристських послуг: функції, риси, ознаки
ЛА Нохріна, ВВ Абрамов, ЄІ Гуцалюк
Экономика Крыма, 224-228, 2013
12013
2.1. Засади формування санаторно-курортного комплексу
ЛА Нохрина
розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, 107, 2010
12010
Формирование полидименсиональных систем обеспечения синергизма по созданию и предоставлению туристского продукта потребителю
ВИ ТОРКАТЮК, ЕП ДАНИЛЬЧЕНКО, ЛА НОХРИНА, НП ПАН, ...
Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов», 429-442, 2007
12007
Стратегия и тактика совершенствования систем формирования инвестиционной привлекательности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины на основе инновационной политики
ВИ Торкатюк, ЛА НОХРИНА, ГВ СТАДНИК, АИ КУБАХ, ...
Коммунальное хозяйство городов, 17-34, 2006
12006
Системотехника моделирования и формирования системы высшего образования Украины по оптимизации путей интеграции в объединенную структуру образования Европы в контексте …
ГВ Стадник, ВИ Торкатюк, НП Пан, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов, 387-417, 2006
12006
Державна туристська політика України: аспекти формування, реалізації, моніторингу
ЛА Нохріна
2018
Конспект лекцій із дисципліни «Соціальні технології в туризмі»(для студентів 3 курсу денної і 4, 5 курсів заочної форм навчання спеціальностей 241–Готельно-ресторанна справа …
ЛА Нохріна
2017
Дослідження поведінки споживачів в умовах кризи
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ЮВ Краснокутська
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 23-33, 2016
2016
РИНОК ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛА Нохріна
Редакційна колегія, 175, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20