Лариса Нохрина
Лариса Нохрина
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент організацій: Навчальний посібник.
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ОВ Познякова
222008
Анксиолитический эффект «Пропротена» в условиях наказуемого и ненаказуемого поведения
ТА Воронина, ГМ Молодавкин, СА Сергеева, ОИ Эпштейн
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (приложение), 31-33, 2003
13*2003
Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ЛФ Николаенко, ИЛ Полчанинова, ...
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 354-368, 2006
62006
Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні технології»(для студентів 4 курсу денної і 4, 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа …
ЛА Нохріна
52014
Технические средства образования скважин в бетоне для заделки анкеров с помощью клеев
МС Золотов, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб.–Киев: Техніка, 81-84, 1997
51997
Формирование многоуровневой системы оценки устойчивого развития городов
ВИ Торкатюк, АВ Соловьев, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов, 16-22, 2002
42002
Соціальний туризм: детермінанти реалізації
ЛА Нохріна
Zbiór artykułów naukowych., 32, 2016
32016
Відповідальність контрагентів в моделі сталого розвитку туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 306-313, 2013
32013
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2*2017
Алгоритм ідентифікації груп стейкхолдерів
ЛА Нохріна
22015
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Менеджмент організацій"(№ 1717).
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ОВ Познякова, ОМ Кравець
22008
Стратегия и тактика совершенствования систем формирования инвестиционной привлекательности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины на основе инновационной политики
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ГВ Стадник, АИ Кубах, НП НИКОЛАЕНКО, ...
Коммунальное хозяйство городов, 17-34, 2006
22006
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВИ ТОРКАТЮК, АВ СОЛОВЬЕВ, ЛА НОХРИНА, НМ ЗОЛОТОВА, ...
Коммунальное хозяйство городов, 51-67, 2003
22003
Детермінанти розвитку туризму: колективна монографія.
СА Александрова, НМ Богдан, ЛА Нохріна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
12018
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туріндустрії»(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 …
ЛА Нохріна, СА Александрова, СО Погасій
12015
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ»(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент»)
ЛА Нохріна
12015
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік …
МВ Мальчик, НА Гонтаренко, ЗО Толчанова
12014
Концептуальні засади зайнятості в індустрії туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 541-550, 2013
12013
Ринок туристських послуг: функції, риси, ознаки
ЛА Нохріна, ВВ Абрамов, ЄІ Гуцалюк
Экономика Крыма, 224-228, 2013
12013
2.1. Засади формування санаторно-курортного комплексу
ЛА Нохрина
розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, 107, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20