Гаркушевський Володимир Савич
Гаркушевський Володимир Савич
Вінницький державний педагогічний університет імені михайла коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEM-освіти
І Шимкова, С Цвілик, В Гаркушевський
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 152-159, 2019
302019
Формування графічної культури майбутніх учителів технологій у педагогічних ВНЗ
РС Гуревич, СД Цвілик, ВС Гаркушевський
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2014
22*2014
Організація проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами хмарних сервісів
СД Цвілик, ВВ Гаркушевський, ІВ Шимкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
192018
Графічна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення в умовах інформатизації освітнього процесу
РС Гуревич, ВС Гаркушевський, СД Цвілик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
192016
Методика навчання креслення: навчально-методичний посібник
ВС Гаркушевський, СД Цвілик
Вінниця: ВДПУ, 2015
182015
Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів під час навчання нарисної геометрії і креслення У ВНЗ
РС Гуревич, ВС Гаркушевський, СД Цвілик
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2017
162017
Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки у ВНЗ педагогічного профілю
ВС Гаркушевський, СД Цвілик
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …, 2006
162006
STEAM-підхід як засіб розвитку творчих здібностей у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
ІВ Шимкова, СД Цвілик, ВС Гаркушевський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2020
152020
Обґрунтування компетентнісної графічної підготовки вчителя трудового навчання та технологій і викладача професійної освіти засобами матричного моделювання
СД Цвілик, СД Цвилык, ВС Гаркушевський, ВС Гаркушевский, ...
Київ-Вінниця: ТОВ фірма" Планер", 2019
152019
Сучасні технології в електроенергетиці на заняттях старшокласників
АЯ Матвійчук, ВС Гаркушевський
Трудова підготовка в рідній школі, 22-27, 2017
122017
Оптоэлектронные параллельные вычислительные устройства
ВП Кожемяко, ОГ Натрошвили, ЛИ Тимченко, ВС Гаркушевский, ...
Тбилиси: Изд-во Тбилисского университетаБ, 1985
111985
Оптоелектронні системи і пристрої. Навчальний посібник
ВП Кожем’яко, ВС Гаркушевський, ВГ Петрук
Вінниця: ВНТУ, 2005
62005
Математична модель трансформації випромінювання дисперсним середовищем в умовах глибинного режиму
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ВС Гаркушевський
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології., 164-170, 2001
42001
Антикризове управління підприємством в умовах ринкової економіки
АВ Смолінська, ВС Гаркушевський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
32011
Аналіз трансформації світлового поля у інтегрувальному резонаторі
ВГ Петрук, МА Томчук, ВС Гаркушевський
Вісник ВПІ, 88-93, 1997
31997
Аналіз розподілу світлового потоку при спектрофотометричних дослідженнях
АД Слободяник, ВС Гаркушевський, ЄС Смолінський, МА Томчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 47-50, 1987
31987
Обробка конструкційних матеріалів: Навчально-методичний посібник
ВС Гаркушевський, ВМ Глуханюк, ВВ Соловей, СД Цвілик
Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2017
22017
Комп'ютерно-вимірювальна система для вивчення оптичних характеристик світлорозсіювальних середовищ
АД Слободяник, МА Томчук, ВС Гаркушевський, ВГ Петрук
21998
Методичні вказівки. Радіація та радіоактивне забруднення
ВГ Петрук, ВП Копецький, ВС Гаркушевський
Вінниця: ВДТУ, 25с, 1996
21996
Вивчення можливостей мультимедійних технологій профільного навчання у старшій школі
СД Цвілик, СД Цвилык, ВС Гаркушевський, ВС Гаркушевский, ...
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20