Ірина Федорович, Fedorovych Iryna
Ірина Федорович, Fedorovych Iryna
к.е.н, ст. викл. кафедри фінансового менеджменту та страхування ТНЕУ, ORCID ID: 0000-0001-8150-6553
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України
ІМ Федорович
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
102014
Економічна оцінка боргової стійкості України
I Fedorovych
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2014
72014
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ІМ Федорович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2017
62017
Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї
ІМ Федорович
Економічний аналіз, 257-267, 2014
52014
Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення
І Федорович
Світ фінансів, 38-47, 2014
32014
Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: monograph
A Krysovatyy
Ternopil National Economic University, 2017
22017
Формування та обслуговування державного боргу України
ІМ Федорович
Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки/ кол …, 2017
1*2017
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ІМ Федорович
Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти …, 2017
12017
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Наявність зростаючих потреб суспільства у переважній більшості країн світу, а також відсутність ефективної …
ФІМ Федорович
12016
Економічна природа та причини формування державного боргу
І Федорович
Наука молода, 103-111, 2015
12015
Перспективи розвитку ринку внутрішніх державних запозичень у контексті реалізації боргової політики України
ІМ Федорович
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/36_ PWMN_2014/Economics/15_180330 …, 2014
12014
Problems and prospects for development of institutional investors' activities on the financial market of Ukraine
I FEDOROVYCH
World of finance, 73-82, 2019
2019
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ
П Бабій, І Федорович
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 104-108, 2019
2019
MODELING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN DOMESTIC ECONOMY
P Babii, I Fedorovych
Regional aspects of productive forces development of Ukraine, 104-108, 2018
2018
INSTITUTIONAL STOCK MARKET TRADERS: PERFORMANCE APPRAISAL AND DEVELOPMENT BENCHMARKS
I Fedorovych, P Babiy
Problemy Profesjologii, 195-205, 2018
2018
Роль ефективного антикризового управління в банківському секторі як чинника економічної стабілізації
ІМ Федорович
«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія …, 2018
2018
Модернізація регіональної фінансової системи в умовах фінансової нестабільності економіки України
ІМ Федорович
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та …, 2018
2018
Стратегічні вектори розвитку діяльності інституційних учасників фондового ринку України
ІМ Федорович, IM Fedorovych
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та …, 2018
2018
Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України
ІМ Федорович
Світ фінансів, 73-82, 2017
2017
Авторський колектив
ЛТ Гораль, МІ Крупка, НВ Ткаченко
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20