Ірина Федорович, Fedorovych Iryna
Ірина Федорович, Fedorovych Iryna
к.е.н, ст. викл. кафедри фінансового менеджменту та страхування ТНЕУ, ORCID ID: 0000-0001-8150-6553
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України
ІМ Федорович
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
112014
Економічна оцінка боргової стійкості України
I Fedorovych
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2014
72014
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ІМ Федорович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2017
52017
Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї
ІМ Федорович
Економічний аналіз, 257-267, 2014
52014
Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення
І Федорович
Світ фінансів, 38-47, 2014
32014
Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: monograph
A Krysovatyy
Ternopil National Economic University, 2017
12017
Формування та обслуговування державного боргу України
ІМ Федорович
Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки/ кол …, 2017
1*2017
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
ІМ Федорович
Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти …, 2017
12017
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Наявність зростаючих потреб суспільства у переважній більшості країн світу, а також відсутність ефективної …
ФІМ Федорович
12016
Економічна природа та причини формування державного боргу
І Федорович
Наука молода, 103-111, 2015
12015
Перспективи розвитку ринку внутрішніх державних запозичень у контексті реалізації боргової політики України
ІМ Федорович
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/36_ PWMN_2014/Economics/15_180330 …, 2014
12014
Problems and prospects for development of institutional investors' activities on the financial market of Ukraine
I FEDOROVYCH
World of finance, 73-82, 2019
2019
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ
П Бабій, І Федорович
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 104-108, 2019
2019
Оцінювання ефективності витрат на корпоративне медичне страхування
ВЮ Онісіфорова, ЛО Остапенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-138, 2018
2018
MODELING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN DOMESTIC ECONOMY
P Babii, I Fedorovych
Regional aspects of productive forces development of Ukraine, 104-108, 2018
2018
INSTITUTIONAL STOCK MARKET TRADERS: PERFORMANCE APPRAISAL AND DEVELOPMENT BENCHMARKS
I Fedorovych, P Babiy
Problemy Profesjologii, 195-205, 2018
2018
Роль ефективного антикризового управління в банківському секторі як чинника економічної стабілізації
ІМ Федорович
«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія …, 2018
2018
Модернізація регіональної фінансової системи в умовах фінансової нестабільності економіки України
ІМ Федорович
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та …, 2018
2018
Стратегічні вектори розвитку діяльності інституційних учасників фондового ринку України
ІМ Федорович, IM Fedorovych
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та …, 2018
2018
Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України
ІМ Федорович
Світ фінансів, 73-82, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20