Світлана  Пучкова
НазваниеПроцитированоГод
Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 140-147, 2008
102008
Методичні підходи щодо забезпечення кадрової безпеки підприємства
СІ Пучкова
Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Монографія., С …, 2013
82013
Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук. Спеціальність 08. 06. 01-економіка …
СІ Пучкова
ОДЕУ, 2003
62003
Управління кадровою безпекою підприємства через сучасні кадрові технології
СІ Пучкова
Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2013
32013
Ключові напрямки антикризового управління персоналом
СІ Пучкова
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки: наук …, 2011
32011
Про доцільність використання закордонного досвіду в менеджменті персоналу вітчизняних підприємств
ВО Кравченко, СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 293-299, 2001
3*2001
Проблеми кадрової політики підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 316-321, 2004
22004
HR-маркетинг як інструмент маркетингового управління персоналом підприємства
СІ Пучкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Про підходи до визначення конкурентоспроможності як економічної категорії
СІ Пучкова, ПП Сергєєв
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 143-149, 2014
12014
Конкурентоспроможність як основа ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі
СІ Пучкова, ПП Сергєєв
Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2012
12012
Кадровий аудит в умовах кризи
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 189-196, 2011
12011
Оптимізація діяльності підприємства у сфері HR-менеджменту
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць, С. 143-150, 2010
12010
Использование инструментов управления персоналом в системе маркетинга отношений
СІ Пучкова
Экономика: реалии времени, 97-108, 2017
2017
Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин
СІ Пучкова
Економіка: реалії часу., 97-108, 2017
2017
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах активного зовнішнього середовища
СІ Пучкова, ПП Сергєєв
Моделювання складних систем: Монографія/ За заг. Ред. Соловйова В.М …, 2015
2015
Стратегическое управление персоналом на основе сбалансированной системы показателей
СІ Пучкова
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 153-171, 2015
2015
Оцінка діяльності служби управління персоналом через систему збалансованих показників
СІ Пучкова
2015
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
СІ Пучкова
Відповідальні за випуск, С. 189, 2015
2015
Стратегічне управління персоналом на засадах збалансованої системи показників
СІ Пучкова
Науковий вісник:, С. 153-171, 2015
2015
Управління персоналом: навчальний посібник
СІ Пучкова
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20