Світлана  Пучкова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи щодо забезпечення кадрової безпеки підприємства
СІ Пучкова
Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Монографія., С …, 2013
102013
Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 140-147, 2008
10*2008
Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук. Спеціальність 08. 06. 01-економіка …
СІ Пучкова
ОДЕУ, 2003
102003
Ключові напрямки антикризового управління персоналом
СІ Пучкова
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки: наук …, 2011
52011
Управління кадровою безпекою підприємства через сучасні кадрові технології
СІ Пучкова
Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2013
42013
Кадровий аудит в умовах кризи
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 189-196, 2011
42011
Проблеми кадрової політики підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 316-321, 2004
42004
Про доцільність використання закордонного досвіду в менеджменті персоналу вітчизняних підприємств
ВО Кравченко, СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 293-299, 2001
3*2001
HR-маркетинг як інструмент маркетингового управління персоналом підприємства
СІ Пучкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Управління персоналом: навчальний посібник
СІ Пучкова
22014
Оптимізація діяльності підприємства у сфері HR-менеджменту
СІ Пучкова
Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць, С. 143-150, 2010
22010
Про підходи до визначення конкурентоспроможності як економічної категорії
СІ Пучкова, ПП Сергєєв
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, С. 143-149, 2014
12014
Конкурентоспроможність як основа ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі
СІ Пучкова, ПП Сергєєв
Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2012
12012
Збалансована система показників у стратегічному управлінні персоналом підприємства
СІ Пучкова
2020
Методи підвищення етичного рівня бізнес-організації
СІ Пучкова
Ефективна економіка, 2019
2019
Конкурентне середовище на ринку кабельно-провідникової продукції
ІМ Бирзой, СІ Пучкова
Друкується за рішенням Вченої ради Державного університету «Житомирська …, 2019
2019
METHODICAL APPROACH TO MANAGING THE EFFICIENCY OF THE CONFECTIONERY SECTOR ENTERPRISE STRUCTURES ACTIVITY
L Semerun, S Puchkova, K Ivanchuk, O Brahyna, T Nosova
2019
Торговельний менеджмент
СІ Пучкова
Торговельне підприємництво: Підручник, 336-357, 2018
2018
Психологія торгівлі
СІ Пучкова
Торговельне підприємництво: Підручник, 314-335, 2018
2018
Дослідження психологічних характеристик підприємницької діяльності
СІ Пучкова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: наук …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20