Подписаться
Навальна М. І., Navalna M.
Навальна М. І., Navalna M.
Другие именаMaryna Navalna, Марина Навальна
Національний університет біоресурсів і природокористування
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст
МІ Навальна
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011
1142011
Invective vocabulary in media discourse at the beginning of the 21st century: A psycholinguistic aspect
O Mezhov, M Navalna, N Kostusiak
East European Journal of Psycholinguistics, 2020
192020
Extra-linguistic factors and tendencies of activation of military vocabulary in Ukrainian mass media
M Navalna, N Kostusiak, T Levchenko, V Oleksenko, A Shyts, O Popkova
AD ALTA 12 (1, Spec. Issue XХV), 2022
122022
Dynamika leksykonu Ukrainskoi periodyky pochatku ХХІ st.[The Dynamics of the Lexicon of the Ukrainian Periodicals at the Beginning of the XXI ct.]
MI Navalna
Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2011
112011
Aктуалізація лексем на позначення військових дій, процесів та станів
М Навальна, Ю Калужинська
Психолінгвістика/Psycholinguistics, 2, 2018
102018
The functional-cognitive category of femininity in modern Ukrainian
N Kostusiak, M Navalna, O Mezhov
Cognitive Studies| Études cognitives, 2020
92020
Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання «Українська правда»)
МІ Навальна
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць., 14-17, 2013
82013
Нові явища та процеси у вживанні дієслів соціально-економічної сфери в українській мові
МІ Навальна
КСВ, 2014
72014
Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення
МІ Навальна
Психолінгвістика, 127-135, 2014
72014
Динаміка українського лексикону української періодики початку ХХІ ст.
МІ Навальна
К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011
72011
Динаміка лексикону Української періодики початку XXI ст.
МІ Навальна
Виданичий дім Дмитра Бураго, 2011
72011
Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХ ст.)
МІ Навальна
МІ Навальна, 2002
72002
Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання: монографія
МІ Навальна
Переяслав-Хмельницький:«Видавництво КСВ»–2018.–350с, 2018
62018
Варваризми в мові сучасної української періодики
МІ Навальна
Психолінгвістика, 217-225, 2012
62012
Lex actualization on describing of military acts, processes and states
M Navalna, Y Kaluzhynska
PSYCHOLINGUISTICS 24 (2), 218-235, 2018
52018
Жаргонізми в мові української преси
М Навальна
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 38, 147-152, 2008
52008
Expression of Negation in Media Texts During the Russian-Ukrainian War
NM Kostusiak, MI Navalna, O Skliarenko, TE Masytska, T Sydorenko, ...
AD ALTA 13 (1, Spec. Issue XХХIV.), 2023
42023
New Appearances of the Leksema FRONT in the Language of Modern Ukrainian Mass Media
M Navalna, V Shynkaruk, N Kostusiak, O Skliarenko, N Kushch, ...
AD ALTA 13 (1, Spec. Iss. XХXII), 2023
42023
Functional-Semantic and Derivative Signs of Nominations of Covid and its Synonymic Correspondents in the Latest Media Discourse
N Kostusiak, M Navalna, T Levchenko, N Grozian, O Pryimachok, ...
AD ALTA 11 (2, Spec. Issue XХI), 2021
42021
Pejoratives in Language of Ukrainian Periodicals
M Navalna
PSYCHOLINGUISTICS 22 (2), 85-97, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20