Підписатись
Навальна М. І., Navalna M.
Навальна М. І., Navalna M.
Інші іменаMaryna Navalna, Марина Навальна
Національний університет біоресурсів і природокористування
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст
МІ Навальна
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011
1062011
Invective vocabulary in media discourse at the beginning of the XXI century: a psycholinguistic aspect
O Mezhov, M Navalna, N Kostusiak
142020
Dynamika leksykonu Ukrainskoi periodyky pochatku ХХІ st.[The Dynamics of the Lexicon of the Ukrainian Periodicals at the Beginning of the XXI ct.]
MI Navalna
Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2011
132011
Динаміка лексикону Української періодики початку XXI ст.
МІ Навальна
Виданичий дім Дмитра Бураго, 2011
112011
Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання «Українська правда»)
МІ Навальна
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць., 14-17, 2013
82013
Extra-linguistic factors and tendencies of activation of military vocabulary in Ukrainian mass media
M Navalna, N Kostusiak, T Levchenko, V Oleksenko, A Shyts, O Popkova
Ad Alta 12 (1, Spec. Issue XХV), 2022
72022
Aктуалізація лексем на позначення військових дій, процесів та станів
М Навальна, Ю Калужинська
Психолінгвістика/Psycholinguistics, 2, 2018
72018
Нові явища та процеси у вживанні дієслів соціально-економічної сфери в українській мові
МІ Навальна
КСВ, 2014
72014
Динаміка українського лексикону української періодики початку ХХІ ст.
МІ Навальна
К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011
72011
Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХ ст.)
МІ Навальна
МІ Навальна, 2002
72002
The functional-cognitive category of femininity in modern Ukrainian
N Kostusiak, M Navalna, O Mezhov
Cognitive Studies| Études cognitives, 2020
62020
Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання: монографія
МІ Навальна
Переяслав-Хмельницький:«Видавництво КСВ»–2018.–350с, 2018
62018
Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення
МІ Навальна
КСВ, 2014
62014
Lex actualization on describing of military acts, processes and states
M Navalna, Y Kaluzhynska
PSYCHOLINGUISTICS 24 (2), 218-235, 2018
52018
Варваризми в мові сучасної української періодики
МІ Навальна
Психолінгвістика, 217-225, 2012
52012
Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів
МІ Навальна, ОА Спис
Економічний вісник університету, 26-32, 2016
42016
Відонімні експресиви в мові сучасної української періодики
М Навальна
Культура слова, 108-113, 2015
42015
Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання «Українська правда»
М Навальна
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
42013
Перифрази в мові сучасної української періодики
МІ Навальна
Психолінгвістика, 138-144, 2009
42009
Динаміка запозичених лексем із першою частиною відео-в медіатекстах ХХІ ст.: семантика та проблема кодифікації
НМ Костусяк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20