Підписатись
Білоброва Олена Владиславівна
Білоброва Олена Владиславівна
ДВНЗ УДХТУ, економічний факультет, кафедра теоретичної та прикладної економіки
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення системи управління збутовою і асортиментною політикою торговельних підприємств.
ІГ Курінна, ГЄ Рябик, ОВ Білоброва
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
62018
Автоматическое управление тепломассообменными процессами с подвижными распределенными регулирующими воздействиями
ЕВ Белоброва, АР Шейкус, ВИ Корсун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (2 (71)), 51-55, 2014
62014
Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process
A Sheikus, E Belobrova, Y Dovgopoliy, I Levchuk, V Korsun
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-44, 2016
52016
AUTOMATIC CONTROL OF HEAT-MASS EXCHANGE PROCESSES WITH MOVABLE DISTRIBUTED REGULATORY IMPACT.
E Belobrova, A Sheykus, V Korsun
Eastern-European journal of enterprise technologies 5 (2), 2014
42014
Оптимальное управление совмещенными процессами с распределенными управляющими воздействиями
ЕВ Белоброва
Зб. наук. пр. НГУ/ЕВ Белоброва//Дніпропетровськ: РВК НГУ 2 (33), 48-54, 2009
42009
Study of the features of monitoring the rectification process during automatic control using mobile influences
AR Sheikus, VL Kovalenko, VA Kotok, OV Bilobrova, KO Fesenko, ...
Journal of Engineering and Applied Sciences 15 (1), 122-128, 2020
32020
Forming of strategy of development of enterprise is in the conditions of exit from a crisis
N Chupryna, O Bilobrova
Economy: problems of theory and practice 262, 936-941, 2010
32010
Matematicheskoe modelirovanie protsessa rektifikatsii. Issledovanie tekhnologicheskikh osnov podvizhnogo upravleniya
EV Belobrova, VI Korsun, OP Mysov, TV Ya
Herald of Khmelnytskyi national university 1 (3), 36-37, 2007
22007
Принципы интеграции специального программного обеспечения информационно управляющих систем в современные SCADA системы
ИЛ Левчук, ЕВ Белоброва, ВИ Корсун
Системи обробки інформації, 141-144, 2015
12015
Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону
СО Федулова, ОВ Білоброва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 223-225, 2015
12015
Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення евроінтеграційних процесів в Україні
ОВ Білоброва
Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний …, 2015
12015
Оцінка інноваційної спрямованості структурних зрушень у національній економіці
ОВ Білоброва, ВВ Гаркуша
Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теоретические и практические …, 2011
12011
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЕВ Белоброва, ВИ КОРСУН, ОП МЫСОВ, ВЯ ТРИШКИН
ВІСНИК, 136, 2007
12007
Optimization of Rectification Process Using Mobile Control Action With Account for Criterion of Maximizing Separation Quality
A Sheikus, V Kovalenko, V Kotok, I Levchuk, O Bilobrova, L Darovskih
EUREKA: Physics and Engineering,(6), 33-40, 2020
2020
ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION ON THE BASIS OF NATURAL RESOURCE SPECIALIZATION
SO Fedulova, OV Bilobrova
2018
Дослідження питання щодо інструментів підтримки прийняття управлінських рішень
СО Федулова, ОВ Білоброва
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Украина в условиях глобализации мировой экономики: технологический аспект
МВ Иванова, СФ Санникова, ЕВ Белоброва, СВ Еремеева
Культура народов Причерноморья, 2007
2007
Технологічна складова інноваційного процесу як основа інтеграції регіонів України до системи трансформованої глобальної економіки
МВ Іванова, СФ Саннікова, ОВ Білоброва, НБ Мітіна
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
2005
НЕПЕРЕРВНЕ РУХЛИВЕ АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ
АР Шейкус, ОВ Білоброва
МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 228, 0
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
ВР Писарькова, ОВ Білоброва, НЮ Науменко
ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ Голова оргкомітету, 183, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20