Кафедра інформаційних систем і технологій
Кафедра інформаційних систем і технологій
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Метод обработки малой выборки нечетных результатов ортогонализованого пассивного эксперемента
ДА Дёмин, ТИ Каткова
Вісник Інженерної академії України, 234-237, 2010
302010
Компетентний випускник–мета і результат діяльності вищого навчального закладу освіти
ТІ Каткова
Пост методика, 40-41, 2002
292002
Аэрогидромеханика. Ч1. Основы механики сплошных сред
АО Коваленко, ВІ Соколов, ЮІ Осенін, ЄМ Кондауров, АА Коваленко, ...
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2001
16*2001
Фрикционное взаимодействие колеса с рельсом
ЮИ Осенин, ДН Марченко, ИА Шведчикова
Луганск.: Видавництво Східноукраїнського державного університету, 1997
161997
Аэрогидромеханика. Ч 5. Динамика вязкой несжимаемой жидкости
АО Коваленко, ВІ Соколов, ЮІ Осенін, ЄМ Кондауров, АА Коваленко, ...
Вид-во СНУ, 2002
152002
Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОВ Хмелевський, ЛВ Бондарчук, ...
Хмельницький національний університет, 2010
132010
Соціально-професійна адаптація студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ТІ Каткова
Запоріжжя: Прем’єр, 2004
122004
Використання економічно-математичних моделей підтримки прийняття рішень за умов невизначеності
ТІ Каткова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3, 2008
102008
Управління підприємством: організаційно-економічний аспект
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОФ Яременко, ОВ Хмелевський, ...
Хмельницький національний університет, 2010
72010
Обнаружение препятствий на железнодорожном пути
ВА Войтенко, ЮИ Осенин
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 85, 2005
72005
Прогнозирование и управление фрикционными свойствами триботехнической системы «колесо-рельс»
ЮИ Осенин
автореф. дис.… д. т, 1994
71994
Властивості шарів поруватого кремнію та епітаксіальних шарів на його поверхні
СЛ Хрипко
Видавництво СумДУ, 2007
62007
Исследование структуры слоев пористого кремния методом просвечивающей микроскопии
СЛ Хрипко
Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Фізико …, 1999
61999
Проблеми формування конкурентних переваг професійного ринку праці
ОО Добренко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
52014
Інформаційне право:[навч.-метод. посібник]
СЛ Хрипко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 6, 2005
52005
Социально-профессиональная адаптация студентов экономического вуза
ТИ Каткова
ТИ Каткова—Запорожье, 1999
51999
ІКТ-компетентість студентів економічних спеціальностей
ТГ Курова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
42012
Статистика: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл.
ТІ Каткова, НО Попова
Донецьк: Юго-Восток, Лтд 240, 222-223, 2008
42008
Фрикционное взаимодействие колеса с рельсом/Осенин ЮИ, Марченко ДН, Шведчикова ИА–Луганск: Изд
ЮИ Осенин
ВУГУ, 1997
41997
Системний аналіз безпеки інформаційних систем
ЛВ Передерій
Науковий вісник Донбасу, 9, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20