Кафедра інформаційних систем і технологій
Кафедра інформаційних систем і технологій
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетентний випускник–мета і результат діяльності вищого навчального закладу освіти
ТІ Каткова
Пост методика, 40-41, 2002
322002
Метод обработки малой выборки нечетких результатов ортогонализованного пассивного эксперимента
ДА Дёмин, ТИ Каткова
Вісник Інженерної Академії, 234-237, 2010
302010
Аэрогидромеханика. Ч3. Основы динамики сплошной среды
АО Коваленко, ВІ Соколов, ЮІ Осенін, ЄМ Кондауров, АА Коваленко, ...
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2001
22*2001
Аэрогидромеханика. Ч 5. Динамика вязкой несжимаемой жидкости
АО Коваленко, ВІ Соколов, ЮІ Осенін, ЄМ Кондауров, АА Коваленко, ...
Вид-во СНУ, 2002
202002
Соціально-професійна адаптація студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ТІ Каткова
Запоріжжя: Прем’єр, 2004
162004
Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОВ Хмелевський, ЛВ Бондарчук, ...
Хмельницький національний університет, 2010
152010
Фрикционное взаимодействие колеса с рельсом
ЮИ Осенин, ДН Марченко, ИА Шведчикова
Луганск.: Видавництво Східноукраїнського державного університету, 1997
151997
Використання економічно-математичних моделей підтримки прийняття рішень за умов невизначеності
ТІ Каткова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3, 2008
112008
Социально-профессиональная адаптация студентов экономического вуза
ТИ Каткова
ТИ Каткова—Запорожье, 1999
101999
Проблеми формування конкурентних переваг професійного ринку праці
ОО Добренко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
92014
Управління підприємством: організаційно-економічний аспект
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОФ Яременко, ОВ Хмелевський, ...
Хмельницький національний університет, 2010
72010
Прогнозирование и управление фрикционными свойствами триботехнической системы «колесо-рельс»
ЮИ Осенин
автореф. дис.… д. т, 1994
71994
Властивості шарів поруватого кремнію та епітаксіальних шарів на його поверхні
СЛ Хрипко
Видавництво СумДУ, 2007
62007
Обнаружение препятствий на железнодорожном пути
ВА Войтенко, ЮИ Осенин
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 85, 2005
62005
Исследование структуры слоев пористого кремния методом просвечивающей микроскопии
СЛ Хрипко
Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Фізико …, 1999
61999
ІКТ-компетентість студентів економічних спеціальностей
ТГ Курова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
42012
Статистика: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл.
ТІ Каткова, НО Попова
Донецьк: Юго-Восток, Лтд 240, 222-223, 2008
42008
Інформаційне право:[навч.-метод. посібник]
СЛ Хрипко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 6, 2005
42005
Фрикционное взаимодействие колеса с рельсом/Осенин ЮИ, Марченко ДН, Шведчикова ИА–Луганск: Изд
ЮИ Осенин
ВУГУ, 1997
41997
Системний аналіз безпеки інформаційних систем
ЛВ Передерій
Науковий вісник Донбасу, 9, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20