Підписатись
Oleh Serbin Сербін Олег
Oleh Serbin Сербін Олег
Chief Executive Officer CEO & Executive Director - Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nplu.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти
О Сербін, Т Ярошенко
Вісник Книжкової палати, 12-14, 2015
272015
Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія
О Сербін, OS Onyshchenko
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
262009
Aspects of reforming and improving modern library education
O Serbin, T Yaroshenko
Herald of the Book Chamber 2, 12-15, 2015
202015
Систематичність та систематизаційність організації інформації–основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки
О Сербін
Бібліотечний вісник, 3-10, 2012
202012
Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації у рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки
О Сербін
Бібліотечний вісник, 16-24, 2010
192010
Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти
О Сербін, Т Ярошенко
Вісник Книжкової палати 8, 12-15, 2016
182016
Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів
О Сербін
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського., С. 39 – 48., 2013
172013
Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого
О Сербін
Бібліотечний вісник, 3-12, 2012
172012
Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації
О Сербін
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2008
172008
Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук
О Сербін
ВПЦ" Київський університет", 2015
162015
Рубрикатор НБУВ»: історія започаткування та структурний аналіз/Олег Сербін
О Сербін
Вісн. Кн. палати, 17-20, 2008
162008
Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна
О Сербін
Вісн. Кн. палати, С. 21–25., 2007
152007
Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз
О Сербін
Вісн. Кн. палати, С. 19–22, 2007
152007
Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку
О Сербін
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, С. 77–83, 2007
142007
Представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах
О Сербін
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, С. 176–184., 2008
112008
Aspekty reformuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotechnoi osvity [Aspects of reforming and improving modern library education]
TO Yaroshenko, OO Serbin
Visnyk Knyzhkovoi palaty Ukrainy 2, 12-15, 2015
102015
Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань
О Сербін
Бібліотечний вісник, 25-36, 2011
102011
Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського
О Сербін
Вісник книжкової палати, 32-37, 2010
102010
Подготовка УДК на украинском языке
О Сербин
Библиосфера, С. 69 – 73., 2013
92013
Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя
О Сербін
Вісник Книжкової палати, 39-43, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20