Кафедра теорії та практики романо-германських мов
Кафедра теорії та практики романо-германських мов
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра теорії та практики романо-германських мо
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти
ОВ Багацька
спец. 10.02. 04/Багацька ОВ–К., 2007.–19 с, 2007
142007
Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
ВМ Солощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
13*2011
Особливості присудження наукових ступенів у Європі: ретроспективний аналіз
ВМ Солощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
42009
Красуня та чудовисько або опозиція прекрасне–потворне в поетонімосфері
ІС Гаврилюк
Восточноукраинский лингвистический сборник:[сб. науч. тр./отв. ред. ЕС Отин …, 2012
22012
Особливості запровадження системи оцінки якості діяльності вишів Німеччини
ВМ Солощенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 185-190, 2010
22010
Розвиток провідних шкіл танцю в Німеччині, Швейцарії та Австрії
ВМ Солощенко, ДА Титович
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 136-145, 2014
12014
Ретроспективний аналіз інтерпретації поняття дискурс (лінгвістичний аспект)
ВМ Солощенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
12013
Критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у німеччині за вимогою іспитів (dsh, testdaf): порівняльний аналіз
ВМ Солощенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2012
12012
Поетонімосфера роману Альбера Камю «Сторонній»
ІС Гаврилюк
Ономастичні науки, 2012
12012
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
ВМ Солощенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 159, 2011
12011
Нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині
ВМ Солощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн
ВМ Солощенко
2017
Iнтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства
ВМ Солощенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 99-103, 2016
2016
Fonética práctica
ТГ Павленко, ІС Гаврилюк
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016
2016
Moderne Geschäftskorrespondenz (Сучасна ділова кореспонденція)
ВМ Солощенко
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016
2016
Еталон як образна основа порівняльних фразеологізмів німецької мови
ЮВ Лейба
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Алоетноніми в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти
ОВ Багацька, НС Орлова
Сумський державний університет, 2015
2015
Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства
ВМ Солощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 196-203, 2014
2014
Інтеркультурні мистецькі програми в університетській освіті Німеччині
ВМ Солощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
2013
Авторський стиль як засіб відображення світобачення письменниці (на матеріалі роману Ельфріди Єлінек Піаністка)
ВМ Солощенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20