Олександр Сомик / Oleksandr Somyk
Олександр Сомик / Oleksandr Somyk
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Класифікація цінностей у контексті детермінант економічної активності
ОМ Сомик, O Somyk
Evropský časopis ekonomiky a managementu 5 (4), 2019
32019
Роль ціннісних орієнтацій у формуванні економічної активності в контексті поведінкової економіки. The role of value orientations in the shaping of economic activity in the …
ОМ Сомик
Причорноморські економічні студії 2 (36), 61-65, 2018
32018
Історія становлення музичного інструменту класична гітара в контексті європейської музичної культури.
S Сомик
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2017
32017
Цінності в структурі факторів економічної поведінки
ОМ Сомик
Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії …, 2019
2*2019
ТИПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ПРОЯВ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
О Сомик, О Дороніна
Матеріали конференцій МЦНД 1, 78-81, 2020
12020
Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи.
OM Somyk
Економіка і організація управління, 185-192, 2017
12017
Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій людини з її економічною активністю
О Сомик
Міжнародна наукова конференція на тему «Інноваційна економіка: процеси …, 2017
12017
Регулювання економічної активності молоді на основі її ціннісних орієнтацій
O Somyk
Автореферати та анотації дисертацій, 2021
2021
Інклюзивні підходи в соціально-економічних процесах євроінтеграції
ОМ Somyk O. Сомик
2020
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ
ОМ Сомик, ОА Дороніна
«Ефективна економіка», http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_20, 2020
2020
Особливості стилю фламенко в гітарній музиці ХХ століття
ОМ Сомик, ОМ Якимчук, НМ Утешева
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Соціально-економічні аспекти викладацької діяльності в сучасному освітньому процесі
Сомик
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018
2018
Нариси з історії розвитку та становлення шестиструнної гітари
Сомик
Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник …, 2018
2018
Ціннісна складова економічної активності людини
Сомик
Праці Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та …, 2017
2017
Оцінка впливу економічної системи на поведінку та цінності людини
О Сомик
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація …, 2016
2016
Проблема професійної ідентичності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Сомик
Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. Матеріали ІIІ Міжнародної …, 2016
2016
Феномен емоційного вигорання у педагогічних працівників дитячих мистецьких закладів
О Сомик
Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник …, 2015
2015
Особливості ціннісних орієнтацій у період пізньої юності
О Сомик
Смисловий простір та розвиток особистості: матеріали всеукраїнської наукової …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18