Підписатись
Олег Комар (Oleh Komar)
Олег Комар (Oleh Komar)
English and Methodology Department, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
NEWLY QUALIFIED FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ ADAPTATION IN PROFESSION: CHALLENGES, PROBLEMS, FIRST ACHIEVEMENTS AND FURTHER PROSPECTS
T Komar, O., Kolisnichenko, A., Derkach, S., & Kapeliushna
Advanced Education, 35-45, 2021
252021
Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць
ОС Комар
ОС Комар.–К.: КНУ ім. ТГ Шевченка, 2009
152009
Етнокультурна символіка національно-маркованих мовних одиниць
О Комар
Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки.–Кіровоград: КДПУ, 56-59, 2011
72011
European Experience of the Use of Information and Communication Technologies in Initial Education of the English Language Teachers
O Komar
Educational Challenges 25 (1), 2020
62020
Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови
О Комар
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць …, 2010
42010
Європейський простір післядипломної освіти та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови
О Комар
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
32018
Моделі, методи і форми професійної підготовки вчителів англійської мови у країнах ЄС
О Комар
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 82-89, 2019
22019
Полікультурний контекст професійної освіти вчителів англійської мови в європейських країнах
О Комар
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 269-278, 2018
22018
Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: фактори та тенденції розвитку
ОІ Безлюдний, ОС Комар
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2018
22018
Євроінтеграційні процеси та концепція підготовки вчителя англійської мови нового покоління
ОС Комар
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
English language teaching and teacher training at the university of porto and Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university: comparative analysis
O Komar
Studies in Comparative Education, 2017
22017
Етносимволіка назв дерев в українській мовній картині світу
О Комар
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
22009
Динамічні аспекти безперервного професійного розвитку вчителів англійської мови в європейському контексті
ОС Комар
2
Academic staff adaptation to the challenges of the COVID-19 pandemic: a case of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
O Bezliudnyi, O Komar, A Kolisnichenko, T Kapeliushna
Advanced Education, 53-69, 2022
12022
Особливості системи неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в Україні
ОС Комар
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2019
12019
Безперервний професійний розвиток вчителя англійської мови на різних етапах кар’єри
О Комар
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] IІI Міжнародної науково …, 2019
12019
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
О Комар
12019
Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови: дидактичні підходи
О Комар
Освітній простір України, 248-255, 2019
12019
Організаційно-змістові характеристики додипломної освіти вчителів англійської мови в Європейському Союзі
О Комар
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2019
12019
Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови в Україні та Європейському Союзі: ключові аспекти в порівняльному контексті
О Комар
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 55-62, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20