Подписаться
Ю.П.Шаров
Ю.П.Шаров
д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vidr.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти: монографія
ЮП Шаров
К.: Вид-во УАДУ 302, 20, 2001
2902001
Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень
Ю Шаров, І Чикаренко
Державне управління та місцеве самоврядування, 4, 2010
842010
Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: навч. посібник
ВМ Вакуленко, ВВ Мамонова, ЮП Шаров
Ужгород: Патент 198, 2004
792004
Муніципальні послуги: шлях до високої якості: монографія
ЮП Шаров, ДВ Сухінін
Мелітополь: Видавн. будинок ММД, 2008
732008
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
632016
Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст
ЮП Шаров
Публічне управління: теорія та практика.–2010.–Вип 1, 5-9, 2010
602010
Основи державного управління
ОЮ Висоцький, ОЄ Висоцька, ЮП Шаров
Частина І.–Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008
512008
Становлення національних систем менеджменту
СЕ Сардак
Економіка та держава 12, 2008
432008
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
402017
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка і держава 8, 4-8, 2017
372017
Стратегічне планування в соціально-технічних системах і в місцевому самоврядуванні: Навч. посіб
ЮП Шаров
К.: Вид-во УАДУ, 1996
351996
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
34*2017
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
Шаров ЮП, 2002
322002
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
302017
Удосконалення політики і процедур надання адміністративних послуг
Ю Шаров, Д Сухінін
Актуал. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр./редкол. СМ Серьогін (голов. ред …, 2006
292006
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
282017
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
282017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
282008
Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях: навч. посіб
ЮП Шаров, ЮП Шаров
К.: Центр навчальної літератури, 2004
282004
Стратегiчне планування в мунiципальному менеджментi: концептуальнi аспекти: монографiя
ЮП Шаров
Шаров–К.: УАХУ, 2001
272001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20