Наталя Ушенко
Наталя Ушенко
Національний авіаційний університет, кафедра економіки та бізнес-технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал: регуляторні механізми відтворення: монографія
НВ Ушенко
Донецьк: Юго-Восток, 2008
452008
Напрями відтворення людського капіталу та їх вплив на економічний розвиток країни
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 88, 2008
232008
Напрямки реалізації державного регулювання зайнятості населення України
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 72-75, 2011
132011
Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства
НВ Ушенко
Вісник Запорізького національного університету 1 (13), 45-53, 2012
112012
Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України
НВ Ушенко
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08. 00. 03 «Економіка та управління …, 2009
112009
Демографічні передумови формування людського капіталу в Україні
НВ Ушенко
Актуальні проблеми економіки, 69, 2007
112007
Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України
Н Ушенко
Україна: аспекти праці, 37-45, 2008
102008
Капіталізація людського потенціалу: процесго-функціональний підхід
НВ Ушенко
Вісник Донецького університету економіки і права, С.36-40., 2011
82011
Ринкова капіталізація людського потенціалу
НВ Ушенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
82010
Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров ‘я
ОВ Мартякова, ІВ Трикоз
Часопис економічних реформ, 33-39, 2013
52013
Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал
НВ Ушенко
Економіка та держава, С.101-105, 2008
42008
Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал
НВ Ушенко
Економіка та держава, 101-105, 2008
42008
Еволюція поглядів на економічну природу категорії «трудовий капітал»
Н Ушенко
Формування трудових відносин в Україні, 55, 2005
42005
Гуманістичні імперативи економічного розвитку
НВ Ушенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 35–42-35–42, 2016
32016
Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань
НВ Ушенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Напрями вдосконалення економічного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу
НВ Ушенко, СЕ Бекірова
Донецкий национальный технический университет, 2013
32013
Конкурентоспроможність персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства
НВ Ушенко
Часопис економічних реформ, С.150-156., 2011
32011
Роль освіти у формуванні людського капіталу України
НВ Ушенко
Держава та регіони, 263, 2007
32007
Економічні передумови державного регулювання зайнятості населення України
НВ Ушенко
Україна: аспекти праці, С.32-38, 2004
32004
Неперервна освіта для інтелектуальної економіки: формальний та неформальний сегмент
НВ Ушенко, НВ Ушенко
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20