Наталя Ушенко
Наталя Ушенко
Національний авіаційний університет, кафедра економіки та бізнес-технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал: регуляторні механізми відтворення: монографія
НВ Ушенко
Донецьк: Юго-Восток, 2008
432008
Напрями відтворення людського капіталу та їх вплив на економічний розвиток країни
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 88, 2008
222008
Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства
НВ Ушенко
Вісник Запорізького національного університету 1 (13), 45-53, 2012
122012
Напрямки реалізації державного регулювання зайнятості населення України
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 72-75, 2011
122011
Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України
НВ Ушенко
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08. 00. 03 «Економіка та управління …, 2009
102009
Демографічні передумови формування людського капіталу в Україні
НВ Ушенко
Актуальні проблеми економіки, 69, 2007
102007
Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України
Н Ушенко
Україна: аспекти праці, 37-45, 2008
92008
Капіталізація людського потенціалу: процесго-функціональний підхід
НВ Ушенко
Вісник Донецького університету економіки і права, С.36-40., 2011
82011
Ринкова капіталізація людського потенціалу
НВ Ушенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
82010
Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров ‘я
ОВ Мартякова, ІВ Трикоз
Часопис економічних реформ, 33-39, 2013
52013
Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал
НВ Ушенко
Економіка та держава, С.101-105, 2008
42008
Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал
НВ Ушенко
Економіка та держава, 101-105, 2008
42008
Еволюція поглядів на економічну природу категорії «трудовий капітал»
Н Ушенко
Формування трудових відносин в Україні, 55, 2005
42005
Економічні передумови державного регулювання зайнятості населення України
НВ Ушенко
Україна: аспекти праці, С.32-38, 2004
42004
Гуманістичні імперативи економічного розвитку
НВ Ушенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 35–42-35–42, 2016
32016
Напрями вдосконалення економічного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу
НВ Ушенко, СЕ Бекірова
Донецкий национальный технический университет, 2013
32013
Конкурентоспроможність персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства
НВ Ушенко
Часопис економічних реформ, С.150-156., 2011
32011
Роль освіти у формуванні людського капіталу України
НВ Ушенко
Держава та регіони, 263, 2007
32007
Неперервна освіта для інтелектуальної економіки: формальний та неформальний сегмент
НВ Ушенко, НВ Ушенко
22017
Джерела відтворення людського капіталу як основа задоволення особистих та суспільних потреб
НВ Ушенко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20