Пасько Олег Віталійович; Oleh Pasko; Пасько О.В; О.В. Пасько ORCID ID: 0000-0002-6275-5885
Пасько Олег Віталійович; Oleh Pasko; Пасько О.В; О.В. Пасько ORCID ID: 0000-0002-6275-5885
Sumy National Agrarian University, SNAU (Sumy, Ukraine); Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відтворення основних засобів аграрних підприємств в сучасних умовах
ОВ Пасько
Суми: Козацький вал, 2004
162004
Роль національних регуляторів бухгалтерського обліку в сучасному світі
ОВ Пасько
Міжнародний інститут аудиту, 2011
142011
Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту
ОВ Пасько
Інститут обліку і фінансів, 2013
122013
Глобальна конвергенція стандартів фінансової звітності: стан та перспективи
ОВ Пасько
Міжнародний інститут аудиту, 2010
112010
Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як ключовий суб’єкт глобального управління в сфері обліку: проблема легітимності
ОВ Пасько
Міжнародний інститут аудиту, 2011
102011
Глобальний бухгалтерський експеримент: сценарії майбутнього
ОВ Пасько
Облік і фінанси, 60-64, 2012
92012
Економічні та політичні аспекти регулювання державного боргу: Україна і світ
ОВ Пасько
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
62010
Модифікації думки та пояснювальні параграфи в аудиторських звітах публічних компаній України, акції яких котуються на Варшавській фондовій біржі
ОВ Пасько, МІ Гордієнко, НИ Гордиенко
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", 2014
52014
Transformatsiia struktury, zmistu ta obsiahu audytorskoho zvitu v mizhnarodnykh standartakh audytu [The transformation of the structure, content and scope of the audit report …
OV Pasko
Oblik i finansy–Accounting & Finance, 1 (59), 80–91, 2013
52013
Сприйняття стандартів обліку і аудиту користувачами в контексті формування інституційної відкритості в регулюванні
ОВ Пасько
Облік і фінанси, 68-75, 2017
42017
Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в США
ОВ Пасько
Облік і фінанси, 60-70, 2013
42013
Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини
О Пасько
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 44-55, 2016
32016
Теорія агентських відносин в корпоративному управлінні у 21 сторіччі
ОВ Пасько, ЕМ Мартей
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
22016
Термінологічні аспекти аудиту в Україні у контексті перекладу міжнародних стандартів аудиту
ОВ Пасько, МІ Гордієнко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
22014
Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри
ОВ Пасько
Сумський національний аграрний ун-т, 2013
22013
Transformation of Auditor's Report Structure, Content and Scope in International Standards on Auditing
O Pasko
Accounting and Finance, 80-91, 2013
22013
Розвиток систем корпоративного управління суб ‘єктів агробізнесу.
ОВ Пасько
Монографія. Суми, Універсальна книга, 2017
12017
The newly introduced concept of key audit matters in International Standards on Auditing
OV Pasko
Sp. z oo «Nauka i studia», 2013
12013
Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області)
ОВ Пасько, ОВ Пасько
Сумський національний аграрний ун-т, 2005
12005
INTERNATIONAL CONVERGENCE OF ACCOUNTING STANDARDS IN CHINA
J Ma, O Pasko
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 85-87, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20