Подписаться
Харченко Тетяна Борисівна/Tatiana Kharchenko
Харченко Тетяна Борисівна/Tatiana Kharchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства:навчальний посібник
ХТБ Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П.
198*2001
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки
ТБ Харченко
АПЕ, 2003
1022003
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський
ХТ Базилевич В., Вальтер Д., Купалова Г.
89*2010
Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві
ХТ Борисівна
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2005
28*2005
Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні
ХТ Борисівна
Економіка АПК, 37-42, 2013
202013
Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні
ТБ Харченко, ЮА Сагайдак
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
142014
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні
СЮА Харченко Тетяна Борисівна
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури., 75-84, 2011
132011
Роль держави у забезпеченні якості продукції українських товаровиробників
ХТ Борисівна
Економіка АПК, 64-69, 2004
122004
Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю
ТБ Харченко
Молодий вчений, 128-131, 2016
102016
Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник
АВ Шегда, ЮА Харченко, ТБ Сагайдак, ЛО Пашню
К.: Центр учбової літератури 240, 2010
102010
Конкурентоспроможність та конкурентна перевага: економічний зміст і характер взаємозв’язку
ІЄ Лозинський, ЮВ Доцяк
Економіка і регіон, 55-59, 2012
92012
Проблемы и перспективы развития экологического рынка в Украине
СЮА Харченко Тетяна Борисівна
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2012
9*2012
Формування та впровадження екологічного менеджменту на підприємства України/ТБ Харченко/Теоретичні та прикладні питання економіки зб. наук. праць.–Вип. 22
ТБ Харченко
К.: Видавничополіграфічний центр" Київський університет, 162-168, 2010
82010
Якість виробів як засіб задоволення потреб споживача і забезпечення конкурентоспроможності продукції
Т Харченко
Економіка. Фінанси. Право, 3-5, 2003
82003
Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах
ОО Харіна
Економіка АПК, 119-123, 2013
62013
Шляхи поліпшення якості молочної продукції
ТБ Харченко
Формування ринкових відносин в Україні, 52, 2005
62005
Екологічна інноваційна діяльність як основа сталого розвитку
ТБ Харченко
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського: Серія “Економіка і управління 32 …, 2021
52021
Якість продукції в системі факторів конкурентоспроможності підприємства
ТБ Харченко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2006
52006
Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств
ХТ Борисівна
Теоретичні та прикладні питання економіки., 208-214, 2011
4*2011
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні
СЮА Харченко Тетяна Борисівна
Наукові праці НУХТ, 111-114, 2011
4*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20