Follow
Ирина Сидорова
Ирина Сидорова
Запорожский государственный медицинский университет кафедра госпитальной педиатрии
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ноотропная терапия: прошлое, настоящее, будущее
ИФ Беленичев, ИА Мазур, ВР Стец, ИВ Сидорова
Новости медицины и фармации 15 (155), 10, 2004
442004
Развитие мотивации учащихся к самореализациина уроках и во внеурочной деятельности
ИВ Сидорова, АВ Ананьева
Муниципальное образование: инновации и эксперимент, 32-35, 2011
292011
Тиоцетам–новый церебропротективный и ноотропный препарат
ИФ Беленичев, ИВ Сидорова
Здоровье Украины 13, 41, 2004
172004
Влияние тиотриазонина на гистоморфологические изменения нейронов коры и гиппокампа в постинсультный период
ИФ Беленичев, ИА Мазур, ЮМ Колесник, АВ Абрамов, НВ Бухтиярова, ...
Новости медицины и фармации 5, 209, 2007
152007
Ближайшие и отдаленные последствия эстрогенизации для сперматогенной функции крыс
АИ Гладкова, ИВ Сидорова
Пробл. ендокр. патол, 74-79, 2010
92010
Фармакологическая нейропротекция постинсультных повреждений нейронов сенсомоторной зоны фронтальной коры и гиппокампа у крыс
ИФ Беленичев, ИВ Сидорова, ВВ Дунаев, МА Орловский, ...
Экспериментальная и клиническая фармакология 69 (5), 11-15, 2006
82006
Место тиоцетама среди ноотропных средств
ИФ Беленичев, ИА Мазур, ВР Стец, ИВ Сидорова
Новости медицины и фармации 15 (155), 10, 2004
72004
Особливості гістогенезу брижового лімфатичного вузла людини в першій половині пренатального періоду онтогенезу
МІ Дуб, ОГ Алієва, ІВ Сидорова, ОІ Потоцька, МИ Дуб, ЕГ Алиева, ...
Запорізький державний медичний університет, 2013
62013
Исследование ноотропной и стресспротективной активности препарата Тиоцетам в условиях моделирования экстремальных состояний
ИФ Беленичев, ИА Мазур, ИВ Сидорова
Экспериментальная и клиническая физиология и биохимия 3, 7-15, 2005
62005
Пренатальная диагностика: вопросы биохимического скрининга
АА Рыков, ОВ Рыкова, ИВ Сидорова
Здоровье Украины, 2006
52006
Особенности структурно-функциональной организации стромальных и железистых элементов предстательной железы человека в пренатальном и постнатальном онтогенезе
ВМ Евтушенко, ВК Сырцов, ГА Зидрашко, ОВ Федосеева, ...
Український морфологічний альманах, 106-108, 2011
42011
Лектин-гистохимическое исследование периферических органов иммунной системы человека в пренатальном периоде онтогенеза
ВК Сырцов, ЕГ Алиева, ЕИ Потоцкая, ГА Зидрашко, ИВ Сидорова, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 42-44, 2011
32011
Сучасні технології навчання у викладанні морфологічних дисциплін в медичних ВНЗах
ВК Сирцов, ОГ Алієва, ІВ Сидорова, ОІ Потоцька, ГА Зідрашко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2013, 107, 2013
22013
Морфо-функциональное состояние коры головного мозга крыс после антенатальной стимуляции
ГА Зидрашко, ИВ Сидорова
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 40-41, 2011
22011
Ноотропная терапия: прошлое, настоящее и будущее
ВР Стець, ИФ Белиничев, ИА Мазур, ИВ Сидорова
Здоровье Украины, 103, 2004
22004
Церебропротективні ефекти похідних 4 гідразинохіноліну в умовах двосто ронньої перев’язки загальних сонних артерій (іше мічний інсульт)
ІВ Сидорова, ІФ Бєленічев, СІ Коваленко, НВ Бухтіярова, Н Нестерова
Ліки, 2004
22004
Роль куратора в профілактиці та корекції проявів ксенофобії серед студентів вищих медичних навчальних закладів
ВК Сирцов, ЛВ Макєєва, ОГ Алієва, ІВ Сидорова, ОВ Федосєєва
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 225-228, 2014
12014
История научной школы эндокринной хирургии ГУ Институт проблем эндокринной патологии им. ВЯ Данилевского НАМН Украины
ИВ Сидорова
Проблеми ендокринної патології, 95-102, 2013
12013
Изучение лимфоидных образований гортани человека в постнатальном периоде онтогенеза
ЕИ Потоцкая, ЮФ Полковников, ЕГ Алиева, ИВ Сидорова, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 12-14, 2011
12011
Вплив похідних 4-гідразинохіназоліну на окисну модифікацію білка (ОМБ) в умовах ініціювання вільнорадикального окиснення in vitro
ІВ Сидорова, НО Нестерова, ІФ Белнічев, СІ Коваленко
Сидорова ІВ, Нестерова НО, Белєнічев ІФ, 68-73, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20