Зозуля Євген Вікторович; Yevhen Zozulia
Зозуля Євген Вікторович; Yevhen Zozulia
д.ю.н., доцент, професор кафедри загально-правових дисциплін Донецький юридичний інститут
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
TitleCited byYear
Міліція України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.): монографія
ЄВ Зозуля
Донецьк: НД та РВВ Донецького юридичного інституту МВС, 2004
122004
Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: історія, сучасний стан і тенденції розвитку
ЄВ Зозуля
Гілея: науковий вісник.–2011.–Вип 49, 2011
92011
Підготовку сучасного правоохоронця–на рівень європейських стандартів
Є Зозуля
Віче, 20-22, 2014
72014
Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження: монографія
ЄВ Зозуля
монографія/ЄВ Зозуля, 2014
52014
Криміногенна ситуація в Україні періоду становлення та розвитку незалежної держави
ЄВ Зозуля
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
42010
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю як історико-правове явище
Є Зозуля
Схід, 2009
42009
Міжнародне співробітництво у сфері підготовки кадрів та професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (історико-правовий аналіз)
ЄВ Зозуля
Культура народов Причерноморья, 2011
32011
Історичний досвід розвитку співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя
ЄВ Зозуля
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
32009
Діяльність міліції в Україні в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. XX ст.)
ЄВ Зозуля
Донец. нац. ун-т.− Донецьк, 2002
32002
Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю
ЄВ Зозуля
Право і суспільство, 80-85, 2011
22011
Некоторые вопросы противодействия коррупции как вида транснациональной преступности
ЕВ Зозуля
Часопис Академії адвокатури України, 2010-4, 2010
22010
Економічна злочинність на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні
Є Зозуля
Схід, 2010
22010
Поняття, зміст та напрямки розвитку міжнародного співробітництва правоохоронних органів України
ЄВ Зозуля
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 173-179, 2010
22010
Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в боротьбі зі злочинністю
ЄВ Зозуля
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 173-179, 2008
22008
Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ України
ЄВ Зозуля
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2008
22008
Professional motivation and job satisfaction of personnel of state penitentiary service of Ukraine
Y Zozulia, R Valieiev, V Pekarchuk
Наука і освіта, 43-53, 2018
1*2018
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ РЕФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ
ЄВ Зозуля
Правовий часопис Донбасу, 3-4, 2017
12017
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД)
ЄВ Зозуля
Юридичний науковий електронний журнал–електронне наукове видання, 22, 2015
12015
Державне управління процесом розробки стратегії реформування органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки (1996–2006 рр.)
МФ Криштанович
Ефективність державного управління, 26-32, 2013
12013
Міжнародно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ України у протидії транснаціональному наркобізнесу
ЄВ Зозуля
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 81-88, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20