Follow
Вадим Попрядухін / Vadym Popriadukhin (ORCID: 0000-0002-5061-9739)
Вадим Попрядухін / Vadym Popriadukhin (ORCID: 0000-0002-5061-9739)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Параметри контролю несиметричних режимів роботи асинхронних двигунів
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
102019
Analysis of the electromagnetic field of multilayered biological objects for their irradiation in a waveguide system
V Popriadukhin, I Popova, N Kosulina, A Cherenkov, M Chorna
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 58-65, 2017
102017
Використання інформаційних технологій при підготовці висококваліфікованих фахівців енергетиків в процесі навчання
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин, СФ Курашкін, ...
92019
Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна
СФ Курашкін, ІО Попова, ВС Попрядухін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
82018
4.2 Основні принципи проєктування автономного енергогенеруючого комплексу: монографія
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
Boston: Primedia eLaunch, 2020
62020
Компетентнісний підхід у підготовці здобувачів-енергетиків у процесі вивчення теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ВС Попрядухін, ОЮ Коваль
К.: Видавничий дім «Гельветика», 2022
52022
Причини і наслідки пошкоджень силових трансформаторів сільських споживчих підстанцій
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2017
52017
Нові функції викладача як передпосилання реалізації самостійної роботи студентів
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин, ОЮ Коваль, ОЮ Коваль
42021
Сase-study як освітня технологія професійноорієнтованого навчання енергетиків
ІО Попова, ВО Петров, ВА Петров, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
42020
Mathematical model of asynchronous motor diagnosis
S Kurashkin, I Popova, V Popriadukhin, O Kovalov
42019
synthesis of radioMetriC reCeiVers on the Criterion of statistiCal inVarianCe to fluCtuations of strengthening and narrow-Band interferenCe
V Popryaduhin, I Popova, N Kosulina, A Cherenkov
Технологический аудит и резервы производства 1 (1 (39)), 42-47, 2018
42018
Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна
ІО Попова, ДМ Нестерчук, ДН Нестерчук, ВС Попрядухін, ...
Харків: ХНТУСГ, 2017
42017
Анализ распределения электрического поля в больных яичниках коров
ВС Попрядухин
ScienceRise 1 (2 (30)), 26-30, 2017
42017
Експериментальне дослідження вольт-амперних характеристик аналога лямбда-діода на уніполярних транзисторах
ІО Попова, СФ Курашкін, ВС Попрядухін
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
32018
Контроль несиметрії напруги на затискачах асинхронних електродвигунів технологічної лінії
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2017
32017
Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Електротехнології в АПК” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка …
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
ФОП Белень ВВ, 2021
22021
Апарати керування і захисту: курс лекцій
ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
22019
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при дистанційному навчанні для подолання наслідків пандемійного періоду
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
ТДАТУ, 2021
12021
Діагностика механічних пошкоджень асинхронного двигуна
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
12019
Особливості формування професійних якостей майбутніх енергетиків
ІО Попова, ВО Петров, ВА Петров, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20