Вадим Попрядухін / Vadym Popriadukhin (ORCID: 0000-0002-5061-9739)
Вадим Попрядухін / Vadym Popriadukhin (ORCID: 0000-0002-5061-9739)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
synthesis of radioMetriC reCeiVers on the Criterion of statistiCal inVarianCe to fluCtuations of strengthening and narrow-Band interferenCe
V Popryaduhin, I Popova, N Kosulina, A Cherenkov
Технологический аудит и резервы производства 1 (1 (39)), 2018
102018
Використання інформаційних технологій при підготовці висококваліфікованих фахівців енергетиків в процесі навчання
І Попова, В Попрядухін, С Курашкін
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2019
72019
Параметри контролю несиметричних режимів роботи асинхронних двигунів
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
52019
Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна
СФ Курашкін, ІО Попова, ВС Попрядухін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
52018
Контроль несиметрії напруги на затискачах асинхронних електродвигунів технологічної лінії
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2017
32017
Причини і наслідки пошкоджень силових трансформаторів сільських споживчих підстанцій
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2017
32017
Анализ распределения электрического поля в больных яичниках коров
ВС Попрядухин
ScienceRise 1 (2 (30)), 2017
32017
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при дистанційному навчанні для подолання наслідків пандемійного періоду
ІО Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин, ВС Попрядухін, ...
ТДАТУ, 2021
22021
4.2 Основні принципи проєктування автономного енергогенеруючого комплексу: монографія
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
Boston: Primedia eLaunch, 2020
22020
Сase-study як освітня технологія професійноорієнтованого навчання енергетиків
ІО Попова, ВО Петров, ВА Петров, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
22020
Mathematical model of asynchronous motor diagnosis
S Kurashkin, I Popova, V Popriadukhin, O Kovalov
22019
Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна
ІО Попова, ДМ Нестерчук, ВС Попрядухін
ХНТУСГ, 2017
22017
Особливості формування професійних якостей майбутніх енергетиків
ІО Попова, ВО Петров, ВА Петров, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
12019
Експериментальне дослідження вольт-амперних характеристик аналога лямбда-діода на уніполярних транзисторах
ІО Попова, СФ Курашкін, ВС Попрядухін
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
12018
Analysis of the electromagnetic field of multilayered biological objects for their irradiation in a waveguide system
V Popriadukhin, I Popova, N Kosulina, A Cherenkov, M Chorna
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 58-65, 2017
12017
Информационно-волновая терапия в ветеринарии и медицине в лечебных целях
ВС Попрядухин
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Определение оптимальных параметров электромагнитного излучения для угнетения патогенных микроорганизмов, вызывающих воспаления яичников КРС
ВС Попрядухин
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Формування професійної компетентності майбутніх енергетиків за допомогою кейс-методу
ІО Попова, ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
2021
Визначення біотропних параметрів інформаційного електромагнітного поля для лікування тварин
ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз методів передпосівної обробки насіннєвого матеріалу
ВС Попрядухін, ВС Попрядухин
ТДАТУ, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20