Подписаться
Галина Христенко
Галина Христенко
доцент кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості розвитку туризму в Україні
ЗМ Герасимів, ГМ Христенко
Ефективна економіка, 2021
162021
Інноваційний розвиток зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія
ОЮ Єрмаков, ГМ Саранчук
Ніжин: Видавець ПП Лисенко ММ 196, 61, 2011
132011
Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі
ГМ Христенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2013
122013
Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник
ОЮ Єрмаков, ММ Жибак, ГМ Христенко, ІС Гурська
Тернопіль: Астон 287 (1), 2009
82009
Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності в аграрній сфері
ГМ Христенко, ІС Гурська
Економіка і регіон, 64-64, 2012
72012
Сільський зелений туризм як інноваційна форма підприємництва
ММ Жибак, ГМ Христенко
Агросвіт, 3-8, 2021
52021
Фактори впливу на прибутковість зернової галузі
ММ Жибак, ГМ Христенко
Глобальні та національні проблеми економіки 2, 754-757, 2014
52014
Світовий ринок органічної продукції: сучасний стан та перспективи розвитку
ММ Жибак, ГМ Христенко
Економічний форум 1 (3), 3-8, 2019
42019
Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії
ГМ Христенко, ІС Гурська
Ефективна економіка, 2021
32021
Сільський зелений туризм в Україні: проблеми і перспективи розвитку
ГМ Христенко, ЗМ Герасимів, ОБ Підлужна
Ефективна економіка, 2019
32019
Організаційно-економічний механізм ефективного розвитку органічного агровиробництва
ГМ Христенко, ЗМ Герасимів
Економічний форум, 65-71, 2018
32018
Економічна ефективність зернового господарства та чинники її формування
ГМ Христенко
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
32016
Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств агробізнесу в умовах сталого розвитку
ГМ Христенко
Електронний журнал «Ефективна економіка», 2022
22022
Конкурентоспроможність зерновиробництва та інноваційні чинники її забезпечення
ММ Жибак, ГМ Христенко
Агросвіт, 4-9, 2020
22020
Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарських підприємств
ОВ Величко, ГМ Христенко
Актуальні проблеми економіки, 113-119, 2016
22016
До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств
ММ Жибак, ГМ Христенко
Інвестиції: практика та досвід, 6-10, 2015
22015
Продовольча безпека як складова державної політики
К Рябченко
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2013
22013
Концептуальні засади організації зерновиробництва на основі кластерного підходу
Г Христенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ
В Бунько, Г Христенко
The V International Science Conference «Trends in science and practice of …, 2021
12021
Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу: курс лекцій
ГМ Христенко
Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20