Шевчук Ірина Богданівна - Shevchuk Iryna
Шевчук Ірина Богданівна - Shevchuk Iryna
завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики ЛНУ імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизация и информационные технологии–от постановки до ввода в эксплуатацию
ВВ Аникин, РШ Аюпов, КВ Аюпова, ОВ Батенькина, ОМ Васьків, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2013
322013
Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації : монографія
ЗВ Герасимчук, ІБ Шевчук
Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Надстир'я, 2009., 2009
112009
Расширенная классификация информационных технологий: научно-теоретические и региональный подходы
ИБ Шевчук
Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и …, 2014
82014
Банківське кредитування в Україні: ретроспективний аналіз і перспективні зміни
ІБ Шевчук, ОМ Орлова
Сталий розвиток економіки, 324-328, 2012
82012
Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку
ІБ Шевчук, ОП Петришин
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", https://www.inter-nauka.com …, 2018
52018
Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень
І Шевчук, О Васьків
Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в …, 2013
42013
Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання: монографія
ІБ Шевчук
Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018., 2018
32018
Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки
І Шевчук, П Гарасим
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб …, 2013
3*2013
Регіональна політика формування ринків медичних послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05
ІБ Шевчук
Полтавський національний технічний ун-т ім. Ю.Кондратюка, 2008
3*2008
Класифікація факторів формування регіонального ринку медичних послуг
І Шевчук
Формування ринкових відносин в Україні : [зб. наук. пр.]., С.127–130., 2008
32008
Сприяння технологій бізнес-аналітики у появі нових точок зростання економіки регіону
ІБ Шевчук
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 277-283., 2016
2*2016
Современная парадигма информацийцного общества как основа развития национальной и региональных экономик
ІБ Шевчук
Черноризец Храбър. Варненский Свабоден Университет, С. 1-12, 2015
22015
Сучасний стан забезпеченості підприємств України інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз
ІБ Шевчук
Scientific and educational periodical journal "THE GENESIS OF GENIUS" 2 (#5 …, 2015
22015
Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні
ІБ Швчук
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб …, 2013
22013
Особливості ретроспективної динаміки захворюваності населення і напрямки поліпшення суспільного здоров'я України
Л Шевчук, І Шевчук
22007
Нові тенденції у формуванні кадрового потенціалу фінансової сфери
ЛТ Шевчук, ІБ Шевчук
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія «Економічна …, 2019
12019
Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок впровадження інформаційних технологій
ІБ Шевчук
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2017
12017
Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства
ОМ Васьків, ІБ Шевчук
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 14-20, 2014
12014
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОМ Орлова, ІБ Шевчук
Бизнес Информ, 2020
2020
Business Risk Management Techniques And Expert Methods Of Their Evaluation
O Shevchuk, I., Starukh, A., Vaskiv
Бізнес Інформ, C. 295-306., 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20