Подписаться
Iryna Shevchuk, Шевчук Ірина Богданівна
Iryna Shevchuk, Шевчук Ірина Богданівна
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Автоматизация и информационные технологии–от постановки до ввода в эксплуатацию
ВВ Аникин, РШ Аюпов, КВ Аюпова, ОВ Батенькина, ОМ Васьків, ...
Физическое лицо-предприниматель Куприенко Сергей Васильевич, 2013
722013
Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України
І Шевчук, А Шевчук
Економіка та суспільство, 2022
442022
Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики
ІБ Шевчук, БЯ Депутат, ОЄ Тарасенко
Причорноморські економічні студії, 173-177, 2019
302019
Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання: монографія
ІБ Шевчук
Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018., 2018
232018
Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації : монографія
ЗВ Герасимчук, ІБ Шевчук
Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Надстир'я, 2009., 2009
172009
Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень
І Шевчук, О Васьків
Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в …, 2013
122013
Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку
ІБ Шевчук, ОП Петришин
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", https://www.inter-nauka.com …, 2018
112018
Расширенная классификация информационных технологий: научно-теоретические и региональный подходы
ИБ Шевчук
Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и …, 2014
92014
Informatsiini tekhnolohii v rehionalnii ekonomitsi: teoriia i praktyka vprovadzhennia ta vykorystannia [Information technologies in the regional economy: theory and practice of …
IB Shevchuk
Lviv: Vydavnytstvo NNVK «ATB, 2018
82018
Тлумачний словник основних понять і термінів програмування
ІБ Шевчук
ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2013
82013
Банківське кредитування в Україні: ретроспективний аналіз і перспективні зміни
ІБ Шевчук, ОМ Орлова
Сталий розвиток економіки, 324-328, 2012
82012
Економічний аспект використання хмарних технологій у діяльності органів публічної влади та бізнес-структур
І Шевчук, Б Депутат
Економіка та суспільство, 2021
62021
Нові напрями використання інформаційнокомунікативних технологій у сфері туризму
ЮБ Феленчак, ІБ Шевчук
Інфраструктура ринку, 69-75, 2019
62019
Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери
ІБ Шевчук
Бізнес Інформ, С. 344-348, 2018
62018
Бізнес у соціальних мережах: Навч. посіб
ІБ Шевчук
Львів: Видавництво ННВК «АТБ, 2021
52021
Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах
ІБ Шевчук
Причорноморські економічні студії: науковий журнал 1 (30), С. 168-172, 2018
42018
Современная парадигма информацийцного общества как основа развития национальной и региональных экономик
ІБ Шевчук
Черноризец Храбър. Варненский Свабоден Университет, С. 1-12, 2015
42015
Сучасний стан забезпеченості підприємств України інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз
ІБ Шевчук
Scientific and educational periodical journal "THE GENESIS OF GENIUS" 2 (#5 …, 2015
42015
Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки
І Шевчук, П Гарасим
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб …, 2013
4*2013
Digitalization and its impact on the economy of Ukraine: advantages, challenges, threats and risks
IB Shevchuk, BY Deputat, OY Tarasenko
Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi 47 (2), 173-177, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20